Мақалалар (жергілікті басылымдарда жарияланған)


Өмірі мен шығармашылығы туралы мерзімді басылым беттерінде жарық көрген мақалалар

            Абдырова А. Қыз-ақындардың сезім мөлдірлігін жырлау  ерекшеліктері //Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2009. - № 6.-105-108 б.

Ақбаев С.Сандуғаш сазы: [Ақын Ф. Оңғарсыноважайында] // Коммунизм туы.- 1989.- 5 авг.

            Ақдәулетов М.  "Дауыл күнгі дарияның күшіндейбір...": [Ақын Ф.Оңғарсынованың "Қыз ғұмыр" атты кітабытуралы] //Қазақ әдебиеті.- 1997.- 4 наурыз(N 9). – 10б.

            АқдәулетовМ.Фариза: [Ақын Ф.Оңғарсынованың шығармашылы-ғы жайлы] // Дәуiр.- 1995. -23 ақпан

            Ақдәулетұлы М.  Өлең оты маздайды Қарасазда..: [АқынОңғасынованың 60 ж. орай өткен жас ақындар сайысы туралы] //Қазақ әдебиеті.- 1999.- 9 шілде(N 28).- 8-9б.

            Ақсұқарұлы С. Құбылыс: [Ақын Ф.Оңғарсынова туралы] //Жас Алаш. – 2013. – 4 маусым (№43). – 5 бет

            Ақүрпекова Г. Ақын, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты,Фариза Оңғарсынованың табиғат лирикасы жайлы сыр//Қазақстан мұғалімі.- 1995.-26 шілде

Ақүрпекова Г.     Ақын Фариза Оңғарсынованың табиғатлирикаcы// Атамекен.- 2009.- 28 шілде (№14).- 6 б.

         Ақүрпекова Г. Табиғат жырлары тіл қатса..: [Ақын  Ф.Оңғарсынованың табиғат лирикасы туралы] //Атамекен.-1996.-27 наурыз(N 6) -6 б.
Ақын Фариза Оңғарсынова 70 жаста:[ Ф.Оңғарсынова 70 жасқа толды.] // Қазақстан.- 2010. - 28 қаңтар (№ 2). - 17 б.

            Алмасбекұлы М. Фариза, Фаризажан, Фариза қыз...//Алаш айнасы.- 2009.- 1 желтоқсан (№ 212).- 5 б.

            Амалбек Б. Елінің еңлік гүлі: [АқынФ.Оңғарсынованың Көкшетау қ. жұртшылығымен кездесуітуралы] //Егемен Қазақстан.- 2000.- 8 ақпан

            Аронов Ж. Фариза ақынның алғашқы шәкірттері //Ана тілі.- 2010.- 21-27 қазан.- (№42).- 10 б.

            Аронов Ж. "...Өмiрде ақындардың бәрi жалғыз...": Ф.Оңғарсынова туралы [эссе] // Алтын орда.- 2009.- 24-31 желтоқсан (№ 52).- 10 б.

Асқар А. Амал туды - Наурыз келдi!:[ "Амал" - бүгiнгi "Наурыз" мерекесiн наурыздың 14-i күнi атап өткен] // Алаш айнасы.- 2012. - 15 наурыз (№ 44). - 3 б.


            Атымызды сыртымыздан сатпаңыздар! / ОңғарсыноваФариза, Юлдашев А., Молдағалиев Тұманбай, БердіғалиеваР.А., Яковенко П., Мұхамеджанов Қ.М., Шәріпова Ф. Дүзелханов А., Серкебаев Е., Жаманқұлов Тұңғышбай//Егемен Қазақстан.- 1996.-17 сәуір

             Аухатова Н. Махамбеттің жырлары елдікке, ерліккетәрбиелейді: [Атырауда респ.байқау мәреге жетіп,жеңімпаздар анықталды] //Атырау.- 2007. - 13 қазан. – 12 б.

            Ахметова Г. Ф.Оңғарсынованың "Оюлар" өлеңі //Ұлағат.-2007.- № 4.- 43-46 б.

Ахметова К. Ақынның бiр сәтi, бiр күнi аңыз: [Ф. Оңғарсынованың 50 жасқа толуына] // Лениншiл жас.- 1989.- 22 дек.

            Аяпбергенұлы Р. Дала тағдыры: [Ақын Ф.Оңғарсынованыңшығармашылығын  оқыту] //Қазақ тілі мен әдебиеті.-  2002.- №7.- 26-30 б.

            Аяпбергенұлы Р. "Интервью" поэмасы: [АқынФ.Оңғарсынованың шығармашылығынан] //Қазақ тілі менәдебиеті.- 2003.- №9.- 48-50 б.

            Аяпбергенұлы Р. "Мүшәйра": [Ф.Оңғарсынованыңшығармаларын оқыту] //Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2002.-№ 6.- 31-33 б.

            Аяпбергенұлы Р. Сырлы сөздi суреттер: Ф.Оңғарсынова поэзиясының тiлi және көркемдеу ерекшелiктерi, өлеңдерiндегi қанатты сөздер // Қазақ тiлi мен әдебиетi.- 2004.- N 1 .- 72-78 б.

            Аяпбергенұлы Р.Фариза Оңғарсынова өлеңдерiндегi антоним // Қазақ тiлi мен әдебиетi.- 2004.- 2 .- 118-123 б.

            Аяпбергенұлы Р. Фариза Оңғарсынова поэмалары: [Ақын  Махамбет туралы "Алмас қылыш" поэмасы] // Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2002.- №12.- 53-62 б.

            Аяпбергенұлы Р.Ф.Оңғарсынова поэмалары//Қазақтілі мен әдебиеті.- 2002.- №5.- 31-33 б.;Қазақ тiлi және әдебиетi.- 2003.- 1.- 61-67 б.

Аяпбергенұлы Р. Фариза Оңғарсынова поэмалары // Қазақ тiлi мен әдебиетi.- 2003.-N 3.- 57-62 б.

            АяпбергенұлыР.Сырлы сөзді суреттер: [Ф.Оңғарсыновапоэзиясының тілі және көркемдеу ерекшеліктері,өлеңдеріндегі қанатты сөздер] //Қазақ тілі менәдебиеті.- 2004. - №1 .- 72-78 б.

            Аяпбергенұлы Р. Фариза Оңғарсынова поэмалары: [АқынМахамбет туралы "Алмас қылыш" поэмасы] //Қазақ тілі менәдебиеті.- 2002.- № 12.- 53-62 б.

      Аяпбергенұлы Р.Фариза Оңғарсынова поэмалары//Қазақ тілі және әдебиеті.- 2003.- №1.- 61-67 б.

            Аяпбергенұлы Р. Фариза Оңғарсынова өлеңдеріндегі антоним //Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2004.-  № 2 .-118-123 б.

            Әбдікәкімов Т. Сұлу да сұсты өлең-жыр ...: [Ақын Ф.Оңғарсынованың шығармашығы жайлы.]//Жұлдыз.- 2008. - № 8. - 179-192 б.

Әбдірашев Жарасқан. "Менің" монологтары: [М.Мағауин, Ф.Оңғарсынова, Ө.Нұрғалиев, Қ.Жұмаділовтуралы терісқақпайлар]  //Таңшолпан.- 2001.- №1.-123-127 б.

            Әбсаттар М.Фариза қыз Арқадан келiп, Алатауға бас идi: [Қазақстанның халық жазушысы Ф.Оңғарсынованың 70 жылдық мерейтойы туралы.]   //Алаш айнасы.- 2010. - 27 қаңтар (№ 10). - 5 б.

            Әбсаттар М.Фариза қыз Арқадан келiп, Алатауға бас идi:[Қазақстанның халық жазушысы Ф.Оңғарсынованың 70 жылдық мерейтойы туралы.] // Алаш айнасы.- 2010. - 27 қаңтар (№ 10). - 5б.

            Әдебиет саласындағы Қазақстан Республикасымемлекеттік Абай атындағы сыйлығын алғандар (1966-1990жылдар аралығы): [Мүсірепов Ғабитке - "Кездеспей кеткенбір бейне" кітабы үшін. 1970 ж.] //Абай.-1995. - №1/2.- 200 б.. Егемен Қазақстан.- 1995.-12 тамыз.

      Әжіғалиев Н. Өрттей сезімге оранған жыр өрімдей жастарға өнеге болып төгілді: [Ақын, Парламент депутаты Ф. Оңғарсынованың шығармашылығына арн. жыр кешіАтырауда өтті] //Атырау.- 2003.- 1 қаңтар.- 12 б.

            Әлiмгереев Ө."Мен сiздердi сағынып жүремiн": [Ақын Ф.Оңғарсынова туралы.] // Алтын орда.- 2012. - 1 наурыз (№ 9). - 13 б.

            Әлімгереев Ө.  Фариза Оңғарсынова: "Мен тілеймін күңкіл мен ұсақтықтан, Сақтағай деп даламның жігіттерін" / Ө. Әлімгереев//Атырау.- 2010.- 26 қазан (№122).- 4-5 бет

            Әскербекқызы Ж. Қазақтың Фаризасы... //Алтын тамыр. - 2009. - №5. – 25-26 бет.

            Бабаш Б. Фариза Оңғарсынова, ақын: «Жайықты сағынбау мүмкін емес...»: Сырашар //Алтын Орда. – 2006. – 5  мамыр.

Байғұт М. Өркениет және көркемниет немесе Фариза ақынның мақаласына орай: [Егемен Қазақстанның" 31 мамыр күнгi нөмiрiнде Ф.Оңғарсынованың "Оңтүстiк туралы ойлар"деген мақаласы жарияланды] // Егемен Қазақстан.- 2002.- 22 маусым.-(N 142).- 3 б.

            Байдаулетова Қ. Президенттік және мемлекеттік стипендиялар тапсырылды //Айқын. – 2011. – 8 ақпан. (№23). – 1,5 б.

            Байжан А.Фаризаның ақ орамалы. Дауы көп елдiң жауы көп: [Ф.Оңғарсынованың "Егемен Қазақстан" газетiне жариялаған "Азар елдiң ұлдары бiр-бiрiмен арбасар, атқа мiнген ұлықтың балағына жармасар" деген тақырыптағы мақаласына тоқталу] // Егемен Қазақстан.- 2004.- 20 қазан (260).- 2 б.

Байкенжеев Б.Қазақстан - бай өлкем: "Қазақстан - бай өлкем шарықтаған...": Журналдағы нота / Сөзi Ф.Оңғарсынованiкi // Қазақстан әйелдерi.- 1986.- №3.- 3 б.

            Бақытжанқызы Ж.Фариза өлеңдерiнiң көркемдiк өрнектерi // Қазақ тiлi мен әдебиетi.- 2011. - № 10.- 134-136 б.

            Балтабекқызы Т. "Фариза – ашылмаған сыр-қазына": [Ақын Фариза Оңғарсынова] / Т.Балтабекқызы // Заң газеті. - 2009. - 11 желтоқсан. 

            Баязитова А."Поэзия патшайымының" шығармалары ұлықталды:  [Ф.Оңғарсынованың "Дауа" атты жинағы "Бiр ел - бiр кiтап" жобасына ұсынылды] // Алаш айнасы.- 2013. - 16 наурыз (№ 44). - 2 б.

Бәймен А. Фариза ақынның жыр кешi: [Астанада өткен "Фариза және сiңiлiлерi" атты жыр кешi жайлы.] // Нұр-Астана.- 2008. - 2-9 сәуiр (№ 14). - 4 б.

            Берденұлы Т. Бекеттану ғылымы енді ғана басталып жатыр: [Бекет атаға - 260 жыл]//Кең Жылой.- 2010.- 16 қыркүйек (№38).- 8-9 б.Бекет атаның туған жерімізде өткен асына иісі қазаққа танымал белгілі өнер иелері мен зиялы қауым да қатысты.                    

      Беркімбаева Ш. Қазақ поэзиясындағы ерекше құбылыс//Егемен Қазақстан.- 2009. - 1 желтоқсан (№ 397/400). – 5 б.

             Беркімбаева Ш. «Қыз-ғұмырды» жырлай берші,  «жыр-ғұмыр!»: [Ақын Ф.Оңғарсынованың шығармашылығытуралы]// Қазақ әдебиеті.- 2000.- 21 қаңтар(N 3).  -8-9б.; //Атырау.- 2000.- 21 қаңтар       

Бесiгiңдi түзе: [Президент сайлауы қарсаңына мақалалар топтамасы] // Қазақ әдебиетi.- 1998.- 23 қазан(N42).-3-5 б.

            Бисенов С. Фариза ақынға арналған жоба: [Кітапхана] / С. Бисенов //Дендер.- 2013.- 4 сәуір (№14).- 9 б.       

            Болашақ Ж.Ақын Фариза Оңғарсынова туралы / Ж.Болашақ  //Егемен Қазақстан. - 2011. - 23 сәуір.

             Бөкенбаева Б. Фаризаның «Оюлары»: [АқынОңғарсынованың шығармашылығын еңбек сабағымен  біріктіріп оқыту тәжірибесінен]  //Ұлағат.- 2003. –N1.-15-17 б.

Бөпежанова Ә. Өжет жырға өлiм жоқ: [Ақын Ф.Оңғарсынова творчествосы туралы ой үзiктесi] // Өркен.- 1990.- 13 янв.

Бүгiнгiнiң бар ақын қызы бiрiгiп, бiр Фаризадай бола алмайды: [Ақын Ф.Оңғарсынованың соңғы шыққан жыр жинағы, әйелдер поэзиясы туралы ақындардың пiкiрлерi.] /дайынд. Б.Мұратқызы //Халық сөзi.- 2013. - 19 наурыз (№ 20/21). - 9,11 б.

"Бiз сiздi әрқашан мақтаныш етемiз": [Облыс әкiмi Халық жазушысы Ф.Оңғарсынованы қабылдады.] //Атырау.- 2010. - 23 қазан. - 6 б.

            Ғабдуллина Н. Фариза ақын – туған жерінде: [Ақын Ф.Оңғарсынованың шығармашылық сапармен туған жеріне баруы туралы] //Алаш айнасы. – 2010. – 28 қазан.

            Ғали Т. «Жазда жауған қар құсап, қыста ойнаған жасындай...»: [Алматының опера және балет театрында ақын Фариза Оңғарсынованың 70 жылдығы атап өтілді]. //Айқын. – 2010. – 26 қаңтар (№11). – 5 б.

            Дауылбаева  Г.Поэзия падишасы: [ Қазақстанның Халық жазушысы Фариза Оңғарсынованың шығармашылығымен таныстыру] /Г.Дауылбаева  //Мектептегі сыныптан тыс жұмыстары. - 2012. - №1.- 28-32 б.

             Дәрелұлы Т. Атыраулық қаламгерлер ауданымызда болды: [Жазушылармен кездесу.Әдебиетті насихаттау, ғасырлар тоғысында үзіліп қалған оқырманмен байланысты жалғастыру туралы.]//Серпер.- 2013.- 30 мамыр (№22).- 5 б.       

            ДәулетбаеваӘ.Бірегей//Алтын орда.- 2009. - 8-14қазан (№ 41).- 10-11 б.

            Дәулетбаева Ә."Өнер адамының өзiнен басқа сенерi жоқ": [Ақынмен сұхбат] /әңг. А.Бақтыгерейқызы // Атырау.- 2010.- 27 қараша.- 13 б.

            Дәулетияр Ж.  Мерейгер жырын мәнерлеп оқыды: [Қазақстан халық жазушысы, ақиық ақын Фариза Оңғарсынованың 70 жылдығына орай "Жыр әлемінің патшасы" тақырыбында шара өтті /Ж. Дәулетияр]//Нарын таңы.- 2009. - 17 қыркүйек.  

            Дәулетияр Ж. Өлеңнен өрнек түзген өмір: [Руханият] /Ж. Дәулетияр  //Нарын таңы.- 2013.- 13 маусым (№24).- 7 б.  

Дәулетханқызы Б.Ақиқат пен адалдық семсерiндей...: [Ақын Ф.Оңғарсынова поэзиясының өзгешелiктерi туралы] // Алаш.- 2012. - № 3. - 4-7 б.

            Досова Л. Қазақ әдебиетін ұлықтаған көрме//Нұр-Астана.- 2009.- 26 қараша (№ 47). - 4 б.

            Дөненбаева К.  Біздің Фариза: [Ақын Ф.Оңғарсыноватуралы]// Егемен Қазақстан.- 2000.- 19 сәуір.

            Дүйсенбайұлы Е. Ақындық қызмет: [Фариза Оңғарсынова һәм ұлттық рух] //Қазақ әдебиеті.- 2009. - 21-27 тамыз.  (№ 36).- 1,7 б.

            Дүсіпова Қ. Фариза - поэзия әлемінің жарық жұлдызы:[Ф.Оңғарсынованың шығармашылығы туралы] //Атырау.-1999.- 25 желтоқсан.- 4-5 б.

      Дулат Исабеков - нашар шығарма жазуды, тіптіортанқол шығарма жазудың өзін қылмыс деп есептейтінжазушы: [Жазушының "Актрисасы" туралы бір топзиялылардың пікірлері]  / Әңг. А.Мантаева,Ә.Меңдеке// ЖасАлаш.- 2006. - 7 қараша № 89 (15129) – 5 б.

            Елеместегі Қ. Менің Фаризам: [Қазақтың көрнектіақын қызы, қоғ. қайраткері Ф.Оңғарсынова туралы]//Атырау.- 1999.- 21 қазан.- 2 б.

      Елорда - елдің жүрегі, елдіктің бір тірегі:[Астана қаласының өркендеуі туралы ақын – жазушылар  т.б. астаналықтардың мақалалар топтамасы] //ЕгеменҚазақстан.- 2005. - 18 ақпан (N 31).- 3 б.

            Еңсепова Г.     Фариза Оңғарсынова аудармалары//Қазақтілі мен әдебиеті.- 2007.-  N 8.- 110-112 б.

      Ерғалиқызы А. Шындық соққан шын өнер: [АқынФ.Оңғарсынованың шығармашылығы туралы] //Қазақәдебиеті.- 2005.- 28 қазан (№ 43).- 8 б.

Ережепов Қ. Халқының қанынан жаралғандай: [АқынФ.Оңғарсынова туралы] //Егемен Қазақстан. - 2000. - 19сәуір.

      Ершу М. Алаштың ардағы //Алтын орда.- 2008. - 3-9 сәуір (№ 14).- 15 б.

            Ершу М. Гранит (Фариза Оңғарсыноваға); Ақкиізтоғай(Әбіш Кекілбаевқа): өлеңдер// Атырау.- 2009. -17 қазан.- 13 б.

            Ершу М. Көкжал: [Ақын Фариза Оңғарсынова туралы] //Айқын.- 2013. - 25 мамыр (№ 91). - 5 б.

            Ершу М.  Қайратты адам: ["Бір ел - бір кітап" республикалық акциясы – 2013] /  М. Ершу//Атырау.- 2013.- 25 сәуір (№48).- 10-11 б.                                       

             Ершу М. Фаризаның мінезі: [Ақын Ф.Оңғарсынова туралы] //Алтын орда.- 2006. - 22-28 қыркүйек (N 39).- 26-27 б.

Есали А. Жыр толқыны Алматыда: [Алматыда өткен ақын Ф.Оңғарсынованың жыр кешi туралы // Егемен Қазақстан.- 2010.- 29 қаңтар (№ 30/32).- 8 б.

Жалелова Р. Оңғарсынова шығармаларындағы әлеуметтiк сарын// ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы = Вестн. КазНУ. Сер. филологическая.- 2008. - № 5.- 68-70 б.
            Жанәбiл С. Фаризаның алғысөзiмен шыққан кiтап: [Ә.Бектаевтың "Әлемдi әрлеймiн өлеңменен" жыр жинағына пiкiр] // Айғақ.- 2012. - 14 маусым (№ 23). - 9 б.

            Жаңа Парламенттегі жазушылар: [Қазақстан Респ.Парламенті Мәжілісінің депутаттығына сайланғанжазушылар Ә.Кекілбаев пен Ф.Онғарсынованы құттықтау]//Қазақ әдебиеті.- 1995.- 19 желтоқсан (N 34).- 2 б.

            ЖекеновД.Ақынмен кездесу: [Ф.Оңғарсыноваға]//Қазақстан мектебі.- 1999.- № 9.- 50 б.

Жетiм болса жатқа беру керек пе?: [Қазақстан Республикасы Парламентi Мәжiлiсiнiң депутаттарының пiкiрлерi] // Қазақ әдебиетi.- 2002.- 1 наурыз (N 9).-3 б.

            Жолдығалиқызы Г.  Әдебиет алыптары - Оралда /Г. Жолдығалиқызы//Сахара.-  2010.- 2 желтоқсан.- №50-51-52.- 9 б.        

             Жүзік пен сырға туралы ойлар /Әңг.З.Қоңырова //Егемен Қазақстан. – 2011. – 20 шілде. – (№305-306). – 5 б.

            «Жүйріктен жүйрік озар...»: [Мүшәйра: Қазақстанның Халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, ақын Фариза Оңғарсынованың шығармашылығына арналған облыстық ақындар мүшәйрасының ережесі] //Атырау. – 2007. – 22 қыркүйек.

            Жүсiп Қ. Дариға-дәурен сол жылдар: [Фил. ғыл. д-рының Халық жазушысы Ф.Оңғарсынова туралы естелiгi.] // Атырау.- 2010. - 23 қазан. - 7 б.

            Жүсіп Қ. Мараттың өмір мұраты: [Тағзым] //Сахара.- 2013.- 13 мауыр (№27-29).- 13 б.   

            Жүсіп Қ.     Фариза!: [Естелік-эссе]//Алтын орда.- 2009.- 22-28 қазан (№ 43).- 10-11 б.

            Жұмағалиев Қ. Өмірге ғашықтық: [Ақын Ф.Оңғарсынова туралы]//Егемен Қазақстан.- 2000.- 19 сәуір

            Жұмамұратова С.Фариза өлеңдерінің тілдік ерекшеліктері / С. Жұмамұратова // Қазақ тілі мен әдебиеті орта мектепте. - 2012. - № 2.- б.16-17.

            Жылқышиев Қ. Фариза: [Өлең] //Атырау. – 2010. – 16 қаңтар.– 10 б.

            Зинуллин Ғ. Фариза ақынның ақ тілегі //Атырау. – 2013. – 5 бет

            Иманасов С.Фариза, Фаризажан//Егемен Қазақстан.-2009. - 1 желтоқсан (№ 397/400). - 5 б.

            Иманасов С. Фариза туралы сөз //Қазақ әдебиеті. – 2010. – 22-25 қаңтар (№3.). – 6 б.

      Иманғалиев Р. Ұлттың маңдайына біткен ұлы ақын:[Қазақстанның халық жазушысы, әлемге танылған ақынФариза Оңғарсынова туралы бір ауыз сөз] //Атырау.- 2009.- 3 қазан. - 10 б.

            Иманғалиев Р.  "Фариза. Фаризажан. Фариза қыз": [Қазақстанның халық жазушысы,әлемге танылған ақын Фариза Оңғарсынованың 70 жасқа толар шағындағы естелік әңгімелер] /Р. Иманғалиев//Сахара.- 2009. - 8 қазан.                                                  

      Исәділ А. Фариза жастарды іздеп келді..: ["Шабыт"халықаралық шығармашыл жастар фестивалі туралы] //Қазақәдебиеті.- 2002.- 6 желтоқсан(№ 49).-7 б.

            Кекілбайұлы Ә. Фариза: [Ақын Фариза Оңғарсыноватуралы] //Егемен Қазақстан.- 2005.- 21 қаңтар (N 11).- 4б.

            Кекілбайұлы Ә. Оңғарсынова Фариза.     "Әйтеке бидің  ақ жолы көмескі тартып, көңілден өшіп кетпесін": [Әйтеке Бәйбекұлының атын ұлықтау, оның басына ұлттық   тарихымыздағы асқарлы орнына лайық ескерткіш орнату туралы] //Алтын орда.- 2006. - 15-21 желтоқсан (№ 51).- 28 б.. Айғақ.- 2006. - 20 желт.( № 50/51) - 11 б

            Кекiлбайұлы Ә.Фариза: [Ақын Фариза Оңғарсынова туралы] // Егемен Қазақстан.- 2005.- 21 қаңтар (№11).- 4 б.

Кемелбаева А.Фариза ақын: "Жерде мекен бар ма екен кең даладай?" / А.Кемелбаева  //Ақиқат. - 2012. -  № 11.- б.106-109.

            Кеңшілікұлы А.Поэзия сәулесі //Қазақ әдебиеті.- 2008. - 24 қазан (№ 43).- 6-7 б.

Керімбекова Б. Өлең, мен сені аялап өтем! : [Фариза Оңғарсынова 70 жылдық мерейтойына арналған кештің үлгісі] /Б. Керімбекова  // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2010. - № 2.- б.101-105.

            Керімбекова Б. Фариза Оңғарсынованың "Мүшәйра" поэмасындағы көркемдік ерекшеліктер  //Ақиқат.- 2007.- №7.- 81-83 б.

            Керімбекова Б. Фариза поэмасындағы жалғыздық мотиві //Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2007. - № 9.- 107-113 б

            Керiмбекова Б.Фариза Оңғарсынованың "мүшәйра" поэмасындағы көркемдiк ерекшелiктер // Ақиқат.- 2007.- 7.- 81-83 б.

Көкейдегi көпке жетсе...: [Ақын Ф.Оңғарсынова мен драматург-ақын Н.Оразалиннiң әлеуметтiк, рухани мәдени өмiрiмiздiң толғақты мәселелерi туралы ой қозғаған әңгiмесi] // Қазақстан әйелдерi.- 1989.- N 12.- 4-6 б.

            КөптілеуовМ. Жастайынан жыр тұлпарын баптаған:[Ақын Ф.Оңғарсынованың Гурьевте өткен шығармашылықкешінен] //Атырау.- 1990. - 29 желтоқсан.

             Қабылов Н. Атыраудың аманатын арқалаған ақын:[Қазақстанның халық жазушысы Ф.Оңғарсынова өзсайлаушыларымен кездесуі туралы] //Атырау.- 1997.- 18қаңтар.

             Қаған Қ. "Қазақ қыздарының Мұқағалиы": [АқынФ.Оңғарсынова туралы] //Жас Алаш.- 2000.- 18 сәуір

            ҚажиС.Күтпеген кездесу немесе ақындық жолға қалай түстiм?: [Ақын Ф.Оңғарсынова туралы.] //Президент және Халық.- 2011. - 5 тамыз (№ 33). - 3 б.

            Қазақстан Республикасының мемлекеттікнаградаларымен наградтау туралы Қазақстан РеспубликасыПрезидентінің жарлығы: [Астана, 2001 ж. 10 желтоқсан № 737]
 //Қазақ әдебиеті.- 2001. - 21 желтоқсан (№51).- 2б.
             Қайынбаева Ш. «Жыр – менің жалғыз тарланым» [9 сынып оқушыларына арасындағы ақын Фариза Оңғарсыноваға арналған концерт-конференция] /Қайынбаева Ш. //Қазақ тілі мен әдебиеті.-2012.-№10.-116-118 бет
            Қалимова Т. Жер шарының бетінде бір нүкте бар, мені мәңгі тартатын сағындырып... //Айқын. – 2010. – 28 қазан.
            ҚамароваН. Ақберен жырдың ақыны:[Ақын Ф.Оңғарсынованың шығармашылығы, поэзиялық ерекшелiктерi жайында.] //Жұлдыз.- 2009.- №10.- 128-136 б.

            Қамарова Н. Қыз-Ғұмыр (Фариза Оңғарсынова): өлең // Ана тiлi.- 2010.- 27 мамыр-2 маусым (№ 21).- 8 б.

            Қаражанова Ғ.Бәлкiм, Бұл кiсi де: "Ендi депутат болмаймын, ұят болады" дейтiн шығар: [ҚР Парламентi Мәжiлiсiнiң депутаты Ф.Оңғарсынованың Атырау қаласында барған iссапарынан] //Жас Алаш.- 2002.- 22 тамыз (№ 100).- 4 б.

            Қирабаев С. Өлең-жыр – Фаризаның өмірі: [АқынФ.Оңғарсынованың шығармашылығы туралы] //Ана тілі.-2000.- 28 маусым.

             Қирабаев С. Поэзия падишасы: [Ақын Фариза Оңғарсынова жайында] //Дала мен Қала. – 2011. – 13 маусым. – 10,11 бет.

             Қожахметова М. Ақын табиғаты: [Ф.Оңғарсынованың «Шілде» таңдамалы өлеңдер жинағынан туған ой] //Түркістан.- 2010.- 7 қаңтар (№1) – 7 б.

Қойшығұлов С. Қазақтан басқа ұлтқа бұйырмаған: [Ф.Оңғарсыноваға арналған өлең.] // Атырау.- 2010. - 23 қазан. - 8 б.

Қоңырова З. Жан жылуын балар ем ұлылыққа...: [Ақын Ф.Оңғарсынова туралы.] //Аружан.- 2010.- № 1. - 9-13 б.

Қосымбай М. Фариза ақынның Маңғыстаудағы күндері:[Ф.Оңғарсынова туралы] //Егемен Қазақстан.- 2000. - 3қазан

            Қуанышбекқызы Ж. Өз халқыңды сүю – көпірме сөз емес, оған деген жанашарлық: [Тұлғалар толғанысы] //Егемен Қазақстан. – 2009. – 17 қараша. -  5 б.

            Қуатова Қ.     Ақынын сағынған Атырау Фариза Оңғарсынова атындағы жүлде үшін мүшәйра өткізді//Атырау.- 2007. - 27 желтоқсан - 2 б.

             Қуатова Қ."Атыраудың" сындарлы салтанаты:[Облыстық "Атырау" газетінің 85 жылдық мерейтойысалтанатпен атап өтілді]//Атырау.- 2008. - 17 мамыр. - 1, 12-13 б.

            ҚуатоваҚ.Фариза - поэзияның шынайы үлгісі:[Ақынның 70 жасқа толуы қарсаңында]//Атырау.- 2009. – 2 шілде. - 4 б.

            Құлкенов М.  Нағыз жазушы мәңгіліктің жалына күнсайын қол тигізеді ...// Алтын орда.- 2005. – 28 қазан-3 қараша (N 43). - 22-23 б.

Құлтаева С. "Өлең, менi сенi аялап өтем!": [Халық жазушысы Ф.Оңғарсынованың 70 жылдығына орай шығармашылық кеш өттi.] //Президент және Халық.- 2010. - 29 қаңтар (№ 4).- 6 б.

Құрманғали Қ. Ақсұңқар ақын: [Ақын Фариза Оңғарсынованың шығармашылығы туралы.] // Айқын.- 2009.- 26 желтоқсан (№ 240).- 5 б.
Құрманғали Қ. Жыр жұлдызы: [Ақын Ф.Оңғарсынованың шығармашылығы жайында] //Ана тiлi.- 2009.- 24-30
желтоқсан (№51).- 7 б.

Құрманғали Қ. Қазақ халқының тағдыры хақында: [Ақын Фариза Оңғарсынова туралы] / Құрманғали Қ. // Ана тілі. - 2009. - 24-30 желтоқсан. 

            Құсайын Т. Фариза ақын тартқан күй: [Ф.Оңғарсыноважайында] //Егемен Қазақстан.- 2008.- 6 ақпан.

            Құсайынова Т. Поэзия патшайымы Фариза және оның ақын сіңлілері//Қазақстан мұрағаттары.- 2008. - № 2.- 95-98 б.

             ҚұсайыноваТ. "Фариза және оның ақын сiңлiлерi": [Ақын Ф.Оңғарсынованың проектiсi бойынша "Фариза және оның ақын сiңлiлерi" атты поэзия мерекесi өттi.
] // Тұмар.- 2009.- № 1.- 50-55 б.

            Құттықтаймыз!: [Қазақстан жазушылар Одағы басқармасы секретариатының ақын Ф.Оңғарсынованы 50 жасқа толуына байланысты құттықтауы] // Қазақ әдебиетi.- 1989.- 22 дек.

             Күзенбаева А. Фариза Оңғарсынова. «Оюлар» (5 сынып) //Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2013. - №5. – 139. – 141 бет.

            Мақатаев М. Фаризаға: [Өлең: Ф.Оңғарсыноваға арналған] // Лениншiл жас.- 1990.- 26 мамыр.

            Мамасерікова Ш. Замандасы болғаным үшін бақыттымын: [Ақын Ф.Оңғарсынова туралы] //Ақ жол. – 2011. – 17 қыркүйек (№160). – 6 бет.

            Манашта туып, алашқа танылған ақын:[Кеше Қазақстанның халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың иегері, замананың ұлы сөз зергері Фариза Оңғарсынова туған жергеқадам басты] //Атырау.- 2010.- 23 қазан (№121).- 6-7 б.                                  

             Маралтай.    Найзағай: [Өлең]//Қазақ әдебиеті.- 2009. -4-15 желтоқсан (№ 51). - 2 б.

            Махамбет тойын өткізу - елге сын:[Ф.Оңғарсынованың мемл. комиссиясының Атырауда өткен алғашқы мәжілісінде сөйлеген сөзі] //Атырау.- 2001.- 25тамыз.- 6 б.

             Мен саған ғашық емес ем... деп ағысқа қарсы жүзген ақын Фариза  туған жерге табан тіреді //Алтын Орда. – 2010. – 28 қазан.

            "Мен сенi аялап өтем": [Танымал ақын Ф.Оңғарсынованың "Өлең мен сенi аялап өтем" атты жыр-кешi туралы.] //Дала мен қала.- 2010. - 1 ақпан ( № 4).- 10 б.

Муфтах Н. Аңқау елге арамза молда немесе бiр мақала туғызған ой: [Депутат Фариза Оңғарсынованың 13 мамыр 2002 ж. "Тiршiлiк тамыры" атты мақаласына орай]
 //Қазақстан.- 2002.- 22 мамыр.- 1 б.

           
Мұқанов Ж.     Әйтеке бидің ақ жолы көмескі тартып, көңілден өшіп кетпесін десеңіздер..: [Халық жазушысыӘ.Кекілбайұлы мен Ф.Оңғарсынқызына сәлем хат]
 //ЖасАлаш.- 2006. - 30 қараша № 96 (15136) - 5 б.; //Алтын орда.- 2006. - 8-14 желтоқсан (№ 50).- 26-27 б.

      Мұқанова Р. Өлең- тағдыр:[Ақын Ф.Оңғарсынова жайында] // Егемен Қазақстан.- 2008. - 7 наурыз ( № 61/63). - 5 б.

            Мұртаза Ш. "Қызыл залдағы" 77//Егемен Қазақстан.- 2003.- 24 желтоқсан (№331).-3 б.

            Мұртаза Шерхан.     Ақын Фариза //Егемен Қазақстан.- 2009. - 1 желтоқсан (№ 397/400). - 5 б.

            Мүтиев З.     Ф.Оңғарсынова лирикасындағы метафоралықтіркестер //Қазақ тілі мен әдебиеті.- 1999.- N 5.-26-28б.

            Мүтиев З.     Фариза лирикасындағы Махамбет дәстүрі//Ұлт тағылымы.- 2000.- №1.- 122-125 б.

            Мырза - Әлі Қ.  Поэзия алдындағы адалдық //ЕгеменҚазақстан.- 2009. - 1 желтоқсан (№ 397/400). - 5 б.

            Мырзағалиева К.  Қазақ поэзиясындағы Махамбетдәстүрі //Ұлт тағылымы - Достояние нации.- 2006.- №4.-281-284 б.

            Мырзағалиева С. Ф.Оңғарсынова поэзиясындағы азаматтық позиция //Қазақ және әлем әдебиетi = Казахская и мировая литература.- 2010. - № 1/2.- 40 б.

            Нәрікбаев М. "Фариза, Фаризажан, Фариза қыз!":[Ақын Ф.Оңғарсынова туралы] //Егемен Қазақстан.- 2000.-12 мамыр

            Ниетқалиева Г. Оқылмаған өлең: [Өлең]//ЕгеменҚазақстан.- 2009. - 17 қараша
(№ 377/378). - 5 б..; Алтын орда.- 2009.- 5-11 қараша (№ 45).- 12 б.

            Ниетқалиева Г.  Жары оның – жалғыздық //Алтын орда.-2009.- 5-11 қараша
(№ 45).- 12 б.

            Нұрғали Р. Таза бұлақтан су ішкендей боласың//Егемен Қазақстан.- 2009. - 1 желтоқсан (№ 397/400). – 5б.

            Нұрлы жүрек туғызған жыр-құдірет: [АқынФ.Оңғарсынованың 60 жылдығына арналған бет] //Ақ  желкен.- 1999.- 11-12.- 10-11 б.

            Нұршаева Д. Поэзия падишасы //Мектептегі кітапхана=Библиотека в школе. -  2010. - №5. – 27-28 бет.

            Ораз Н. Жұлдыз сансыз, ай жалғыз //ЕгеменҚазақстан.- 2009. - 27 қараша (№ 393/396). - 6 б.

            Оразалин Н.  Ақын туралы сыр: [Ф.Оңғарсынованың шығармашылығы туралы] //Егемен Қазақстан.- 2000.-  19сәуір.

      Оразалиева Г.     Қазақтың Фаризасы: [Ақын ФаризаОңғарсынова туралы]
//Ана тілі.- 2002.- 26 желтоқсан (№52).- 4-5 б.

            Оралбайұлы Ө. Серпер сезім: [Қазақ жырының қайраткері Фариза ақынның шығармашылық ғұмыры туралы]//Егемен Қазақстан.- 2013.- 14 наурыз (№86).-5 б.;      Атырау.- 2013.- 30 наурыз (№37).- 10 - 11б. 

            Өз халқыңды сүю – көпірме сөз емес, оған деген жанашырлық екенін ақберен ақын Фариза өзінің әр ісімен дәлелдеп жүр: [Тұлғалар толғанысы] //Егемен Қазақстан. – 2009. – 17 қараша.

         «Өлең, мен сені аялап өтем...».: [Көрнекті ақын Қазақстанның халық жазушысы Ф.Оңғарсыновамен сұхбат] //Жұрағат. – 2010. - №3. – 2-5 б.

            Өлеңге өң, жырға түр әкелген Фариза: [Халық жазушысы Ф.Оңғарсынова туған жерiнде]//Атырау.- 2010.- 26 қазан.– 4 б.

            «Өнердің атасы – нұр, анасы мұң..» //Атырау. – 2013. – 20 шілде. – 12 б.
           
      Өтеев Ж.  Парасат поэзиясы: [Ақын Ф.Оңғарсынованыңшығармашылығы туралы]//Егемен Қазақстан.- 2000.- 13  қаңтар.

            Пернеханқызы Р."Өлең, мен сені аялап өтемін...": [Ақын Фариза Оңғарсынова] //Заң газеті. - 2010. - 26 ақпан. 

            "Поэзия падишасы": [Халық жазушысы Ф.Оңғарсынованың Атырауда өткен  шығармашылық кеші]//Атырау.- 2010.- 26 қазан.- 5 б.                         

             Поэзия шолпаны:  [Қазақтың көрнекті ақын қызы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Фариза Оңғарсынованың мерейтойы елордадан бастау алып, Конгресс-Холда шығармашылық кеші өтті] //Егемен Қазақстан. – 2009. – 1 желтоқсан.

            Раушанов Е.  Сыр: [Өлең] / Е. Раушанов//Атырау.- 2010.- 23 қазан.- 8 б.   

            Рәш М. Түсiнем: өлең: [Ақын Ф.Оңғарсыноваға арналады.] //Ана тiлi.- 2012. - 8 - 14 наурыз (№ 10). - 12 б.

Рысбаева М. Қазақтың қызын көр де қайран қал!:[Ақын Ф.Оңғарсынованың Астанада өткен жыр кешi туралы] // Евразия-kz.- 2008. - 4 сәуiр (№ 14).- 9 б.

            Сабыров А. Қадыр Жүсіптің жемісті жылы: [Филология ғылымдарының докторы, профессор Қадыр Жүсіптің «Фариза» атты жаңа кітабы] //Атырау.- 2013. – 8 маусым. – 9 бет

Сағиев Қ. Бақыт пен мұң: [Ф.Оңғарсынованың туындысы республикалық жастар мен балалар театрының сахнасында] // Коммунистiк еңбек.- 1990.- 8 мамыр

           Сағынбаев М.    Айтылмаса сөздің атасы өледі..: [№15 Ембі сайлау округі бойынша ҚР Парламенті Мәжілісініңдепутаттығына кандидат Ф.Оңғарсынова туралы ой-толғау] //Атырау.- 1999.- 5 қазан.- 1, 2 б.

            Сағынбаев М.Айтылмаса сөздiң атасы өледi...: [№15 Ембi сайлау округi бойынша ҚР Парламентi Мәжiлiсiнiң депутаттығына кандидат Ф.Оңғарсынова туралы ой-толғау]
//Атырау.- 1999.- 5 қазан.- 1, 2 б.

            Садық Ә.  Өлеңін аялаған өр ақын: [Ақын, қоғам қайраткері Ф.Оңғарсыноваға арналған кеш өтті]//Атырау.- 2010.- 6 сәуір.- 16 б.

            Салихов А.     Қос ақынға арналған поэзия кеші: [Фариза Оңғарсынова мен Нұралы Әжіғалиевтің туғанына - 70 жыл]// Атырау.- 2009. - 1 қазан. - 6 б.

            Салихов А.  Тағдырлы тума талант иесі немесе қазақ бейнелеу өнерінің хас  шебері, дарынды суретші Шаймардан Сариев хақында / А. Салихов: [Ф.Оңғарсынова бар]//Алтын қайық.- 2013.- 19 сәуір (№8).- 4 б.      

          Салықов К. Қыз – қыран //Егемен Қазақстан. – 2009. – 1 желтоқсан.

Сариев Ш. Фариза Оңғарсыноваға хат: [Өлең] //Алтын ғасыр. – 2005. – 22 шілде.

          Сасаева Г. «Өмірін өлеңмен  өрнектеген»: [Ақын Ф.Оңғарсынова шығармашылығына арналған әдеби-сазды кеш] //Әдіскер-Методист. – 2011. - №3. – 25-27 б.

Сейтiмова Л."Мен әлi талай шың, қиырды алам": [Ақын Ф.Оңғарсынованың туған жерi Атырауға барған сапарынан] // Атырау.- 1992.- 30 қыркүйек.

            Семейханқызы Г. Аршылмаса тасты да құм басады: [Белгiлi ақын, Парламент мәжiлiсiнiң депутаты Ф.Оңғарсынова туралы] //Заман-Қазақстан.- 1996.-8 наурыз(N8).- 2 б.

            Сисенов Б.  Өнегемен өрілген өлеңдер: [Поэзия] / Б. Сисенов//Сахара.- 2010.-27 мамыр.- 6 бет.       

            Сомжүрек Ж.Н.Ақиқаттың Ақынтаудағы айтысы // Түркiстан.- 2010. - 22 шiлде (№ 29). - 10 б.Ақын Ф.Оңғарсынованың азаматтық поэзиясы жайында.

            Сүндетова г. Поэзия марафоны.: [«Бір ел – бір кітап» акциясы] //Атырау. – 30 мамыр. – 2013. – 11 б.

Сүндетұлы Қ.     "Ұлылық басталыпты "Кішкентайдан"...//Алтын орда.- 2009. - 10-16 қыркүйек (№ 37). - 22 б.

Сүндетұлы Қ.  Фариза ақынды қанаттандырған ұжым: ["Атырау": Ақпаратайдынында - 90 жыл] / Қ. Сүндетұлы//Атырау.- 2012.- 12 шілде (№79).- 7 б.                 

Сұлтанов Қ.  Бақытты ақын: [Қазақстанның көрнектi ақыны, Ф.Оңғарсынова туралы.]// Егемен Қазақстан.- 2009.- 1 желтоқсан (№ 397/400). - 5 б.

            Сұлтанов Е. Фариза ақын оқушылар арасында: [Ақын Ф.Оңғарсынованың Алматы қ. Ш.Уәлиханов атындағы 12 қазақ орта мектебiнiң оқушыларымен кездесуiнен] //Егемен Қазақстан.- 1996.-29 ақпан.

Сүндетұлы Қ. «Ұлылық басталыпты «Кішкентайдан»...» //Алтын Орда. – 2009. – 10-16 қыркүйек.

           Сыздықова Р. Фариза өлеңдерінің поэтикасы немесе  өлең сөздің көркем қырлары //Қазақ әдебиеті.- 2009.-19-25 маусым (№ 27/28).- 7 б.

"Тағзым" мен тағдыр: [Астанада өткен ақын Ф.Оңғарсынованың "Тағзым" атты жыр кешi туралы.] // Қазақ әдебиетi.- 2009. - 4-15 желтоқсан (№ 51). - 2 б.

Талапова Д.Алғашқы кездесу: [Өлең. Ақын Ф.Оңғарсыноваға] // Ақ желкен.- 1999.- N 11-12.- 10 б.

Тарази Әкiм. Фариза қыз: [эссе] // Егемен Қазақстан.- 2009.- 25 желтоқсан (№ 435/437).- 5 б.

             Таубаева А. "Қыз жанындай бар ма екен нәзікәлем?!."// Ана тілі.- 2009. - 6-19 тамыз (№ 31/32).- 9б.

 Тәжіғалиева А. Фариза жырларындағы  Махамбеттіңрухы// Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2007. -№5.- 106-109б.
           

ТәжiғалиеваА.Фариза жырларындағы Махамбеттiң рухы // Қазақ тiлi мен әдебиетi.- 2007. - №5.- 106-109 б.

       Темірбекова С. Ф.Оңғарсынова «Оюлар»: пәнаралақбайланыс: тарих, бейнелеу, еңбек, қазақ тілі, ән-күй, математика //Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2005. – №9. -37-39 б.


Тобықов М. Ф. Оңғарсынованың «оюлары»: [Жамбыл обл. Т.Рысқұлов ауд. №2 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімінің тәжірибесінен] //Ұлағат. – 2005. - №4. – 19-21 бет.

            Тобықов М. Ф.Оңғарсынованың оюлары: 5-сыныпта сынтұрғысынан ойлау технологиясы арқылы сабақ өткізу //Ұлағат.- 2005.- № 4.- 19-21 б.

           Тоқберген Т. Ай мүйіз: Портреттер, эсселер. – Алматы: жалын, 1990. – 336 бет.

 Тоқсанбай Қ. Жыр жебесi: [Ақын Ф.Оңғарсынованың Астана қ. өткен мерейтойлық шығармашылық кешi туралы] // Егемен Қазақстан.- 2000.- 12 мамыр

Тоқсанбай Қ. Жыр тамған жүрек: [Ақын ФаризаОңғарсынова туралы] //Егемен Қазақстан. – 2008. – 1 сәуір.

Тоқсанбай Қ. Кеудесіне сандуғаш құс түнеген //Егемен Қазақстан. – 2009. – 1 желтоқсан.

Тоқсанбай Қ., Еділқызы Л.     Жыр тамған жүрек// ЕгеменҚазақстан.- 2008. – 1 сәуір (№ 96/97).- 5 б.

            Тоқсанбай Қ. Жыр жебесі: [Ақын Ф.ОңғарсынованыңАстана қ. өткен мерейтойлық шығармашылық кеші туралы] //Егемен Қазақстан.- 2000.- 12 мамыр.

     Тоқсанбай Қ. Жыр тамған жүрек: Ақын Фариза Оңғарсынова туралы //Егемен Қазақстан. – 2008. – 1 сәуір.

Тоқсанбай Қ. Кеудесіне сандуғаш құс түнеген //Егемен Қазақстан. – 2009. – 1 желтоқсан.

      Тоқсанбай Қ. Поэзия шолпаны// Егемен Қазақстан.- 2009. – 1 желтоқсан (№ 397/400). – 5б.

Тоқтамұрат К.Қазақтың Фаризасы: [Ақын Ф.Оңғарсынованың 70 жылдық мерей тойы жайында.] // Ел.- 2009. - 4 желтоқсан (№ 48). - 4 б.

Тұржан О. Тыңдасаңыз – бір өзі бір ғалам – дүр  [Ф.Оңғарсыноваға: Өлең] //Егемен Қазақстан.- 2000.- 19  сәуір.

Тұяқбайұлы А. “Жер-Ана жылап жатқан жаралы сәбиболып елестейді”: [ парламент Мәжіліс депутаты  Ф.Оңғарсынова жер мәселесі туралы айтқан пікірінен] //Қазақстан Заман.- 2002.- 28 маусым (№26).- 1 б.

            Өз халқыңды сүю – көпірме сөз емес, оған деген жанашырлық екенін ақберен ақын Фариза өзінің әр ісімен дәлелдеп жүр: [Тұлғалар толғанысы] //Егемен Қазақстан. – 2009. – 17 қараша.

            Поэзия шолпаны:  [Қазақтың көрнекті ақын қызы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Фариза Оңғарсынованың мерейтойы елордадан бастау алып, Конгресс-Холлда шығармашылық кеші өтті] //Егемен Қазақстан. – 2009. – 1 желтоқсан.

Салықов К. Қыз – қыран //Егемен Қазақстан. – 2009. – 1 желтоқсан.

            Сариев Ш. Фариза Оңғарсыноваға хат: [Өлең] //Алтын ғасыр. – 2005. – 22 шілде.

Сейтiмова Л."Мен әлi талай шың, қиырды алам": [Ақын Ф.Оңғарсынованың туған жерi Атырауға барған сапарынан] // Атырау.- 1992.- 30 қыркүйек

           Сұлтанов Е.Фариза ақын оқушылар арасында: [Ақын Ф.Оңғарсынованың Алматы қ. Ш.Уәлиханов атындағы 12 қазақ орта мектебiнiң оқушыларымен кездесуiнен] // Егемен Қазақстан.- 1996.-29 ақпан.

            Сыздықова Р. Фариза өлеңдерінің поэтикасы немесе өлең сөздің көркем қырлары //Қазақ әдебиеті. – 2009. – 19 маусым.

Үсенбаев Б. Мiнез: [Өлең. Ақын Ф.Оңғарсыноваға] // Ақ желкен.- 1999.- N 11-12.- 10-11 б.

Үсенова А.     Ф. Оңғарсынова өлеңдеріндегі  ырғақтық-интонациялық құрылым// Абай.- 2004. - № 1.- 65-69 б.

Үркімбай Н. Ақын жайлы айтылмаған сырлар:[Ф.Оңғарсынова] //Егемен Қазақстан. – 2011. – 24 желтоқсан. – 8 бет.

Фариза ақын: "Жерде мекен бар ма екен кең даладай?" / әңг.А.Кемелбаева // Ақиқат.- 2012. - № 11.- 106-109 б.Ақынмен сұхбат.

            Фариза: Ақын Ф.Оңғарсынова жайлы // Айқын.- 2007.- 25 желтоқсан ( 237).-8 б.

            Фариза апай және оның отбасы: [Ақын Ф.Оңғарсынова жайында.] //Тұмар.-2013.-№2.-24-29б.

            Шаханов М. Күрескерлік рухыңды өшірме: [Өлең: Ф.Оңғарсыноваға арналған] // Егемен Қазақстан. - 2000. - 3 мамыр.

Шәріп А. Фариза феномені / Шәріп А // Ана тілі. - 2010. - 21-27 қаңтар. 

            Шотбаева Р. Фаризаға: [Өлең: Ф.Оңғарсыноваға арналған] // Коммунизм нұры.- 1990.- 14 қыркүйек.

      Шөпеғұл Ж. Алаштың қос ардақтысы //Егемен Қазақстан. - 2009. - 5 желтоқсан (№ 406/407). - 5 б.

            Шөпеғұл Ж. Поэзия ханшайымы //Егемен Қазақстан. – 2010. – 29 қазан.

            Шөпеғұл Ж.Фариза Оңғарсынова: "Бұйрықпен жасалған iс қанға сiңбейдi": [Ақын Ф.Оңғарсыновамен сұхбат] // Егемен Қазақстан.- 2003.- 20 маусым

            Хамидуллина, Ә.  Жыр падишасы: [Ф.Оңғарсынованың 70 жылдығына орай әдеби-композициялық кештің сценарийі]: Тәрбиесағаты //Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарыныңсценарийлері.- 2011.- №2.- 28-29 б.   

          Фариза Оңғарсынова: «Өлең мен сені аялап өтем..»: [Көрнекті ақын Фариза Оңғарсынованың мерейлі 70 жасқа толуына орай шығармашылық кеші] //Жұрағат. – 2010. - №3. – 2-5 бет
Айсина М., Айтпай түсіндіріп, ұрыспай мойындатты: Фариза Оңғарсынованың туғанына 75 жыл / М. Айсина //Тұмар.- 2014.- №6.- 48-51 б.
Ақдәулетұлы М., "Дауыл күнгі дарияның күшіндей бір...": Сағыныш / М. Ақдәулетұлы //Тұмар.- 2014.- №2.- 29-33 б.
Амантай Д., Алапат жарылыс поэзиясы: Фариза Оңғарсынованың туғанына 75 жыл / Д. Амантай //Тұмар.- 2014.- №6.- 20-23 б.
Амантай Д., "Жыл өтті үлкен жүрек тоқтағалы,оны біз көп іздейміз жоқтап әлі...": Алапат жарылыс поэзиясы / Д. Амантай //Егемен Қазақстан.- 2015.- 23 қаңтар (№14).- 6 б.
Асаубаева М., Ендігі арман артында қалған мына бізде екен: Сағыныш / М. Асаубаева //Тұмар.- 2014.- №2.- 6-9 б.
Асаубаева М., Фариза ақынды еске алу кешін ұйымдастыру дәстүрге айналады: Фариза Оңғарсынованың туғанына 75 жыл / М. Асаубаева //Тұмар.- 2014.- №6.- 6-19 б.
Аталы сөз - арға сын: Қоғам, әдебиет қайраткерлерінің ой-толғамдары //Қазақ әдебиеті.- 2013.- 6-12 қыркүйек.- 1,3 бет.
Әлімгереев Ө., Аңсар: Фариза Оңғарсынованың туғанына 75 жыл / Ө. Әлімгереев //Тұмар.- 2014.- №6.- 31 б.
Әлішер Ә., Апам енді аспанда да өлеңді, Жұлдыздармен жазып жүр..: Фариза Оңғарсынованың туғанына 75 жыл / Ә. Әлішер //Тұмар.- 2014.- №6.- 46-47 б.
Бабаш Б., Өлең-жырдың Жайығы: Фариза Оңғарсынованың туғанына 75 жыл / Б. Бабаш //Тұмар.- 2014.- №6.- 38 б.
Байекеұлы Б., "Қасиеттім менің - Маңғыстау" / Б. Байекеұлы //Ана тілі.- 2015.- 9-15 сәуір (№14).- 7 б.
Бақтыгереева А., Менің Фаризам: Тірілермен тірімін / А. Бақтыгереева //Қазақ әдебиеті.- 2016.- 22-28 қаңтар (№3).- 11 б.
Бақтыгереева А., Менің Фаризам: Руханият / А. Бақтыгереева //Қазақ әдебиеті.- 2016.- 5-11 ақпан (№5).- 10 б.
Бақтыгереева А., Менің Фаризам / А. Бақтыгереева //Қазақ әдебиеті.- 2016.- 19-25 ақпан (№7-8).- 14 б.
Бақтыгереева А., Менің Фаризам (естеліктен): Жүректен шыққан / А. Бақтыгереева // Қазақ әдебиеті.- 2016.- 11-17 наурыз (№12).- 11 б.
Бақытжанқызы Ж., Фариза өлеңдерінің көркемдік өрнектері / Ж. Бақытжанқызы // Қазақ тiлi мен әдебиетi.- 2011.- №10.- 134-136 бет.
Баязитова А., "Поэзия патшайымының" шығармалары ұлықталды / А. Баязитова //Алаш айнасы.- 2013.- 17 сәуiр (№63).- 2 бет.
Бердіқожа Н., Сырласу: Фариза Оңғарсынованың туғанына 75 жыл / Н. Бердіқожа // Тұмар.- 2014.- №6.- 39 б.
Бисенов С., Фариза ақынға арналған жоба: кітапхана / С. Бисенов//Дендер.- 2013.- 4 сәуір (№14).- 9 бет.
Болашақ Ж., Ақын Фариза Оңғарсынова туралы / Ж. Болашақ//Егемен Қазақстан.- 2011.- 23 сәуір.
Бүгiнгiнiң бар ақын қызы бiрiгiп, бiр Фаризадай бола алмайды / Дайындаған Б.Мұратқызы//Халық сөзі.- 2013.- 19 наурыз (№20/21).- 9, 11 бет.
Дастан Қ., Қайда кетті сол жарқын жыр?: Өмір - өзен / Қ. Дастан//Үш Қоңыр.- 2015.- 24 шілде (№30).- 1,3 б.
Дауылбаева Г., Поэзия падишасы: [Қазақстанның халық жазушысы Фариза Оңғарсынованың шығармашылығымен таныстыру] / Г. Дауылбаева//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2012.- №1.- 28-32 бет.
Ерғалиев Ж., Өжеттеу жырға ажал жоқ: Сағыныш / Ж. Ерғалиев//Тұмар.- 2014.- №3.- 12-15 б.
Ермекбаева М., Түркі рухы шалқыған күн / М. Ермекбаева//Кітап патшалығы.- 2012.- №1.- 8-11 бет.
Есенқарақызы Х., Өнердегі - өнегем, Өлеңдегі - пірім ең! / Х. Есенқарақызы//Тұмар.- 2014.- №2.- 16-27 б.
Жанәбіл С., Фаризаның алғы сөзімен шыққан кітап / С. Жанәбіл//Айғақ.- 2012.- 14 маусым (№23).- 9 бет.
Жанпейісова С., Апамның ақ батасы: Фариза Оңғарсынованың туғанына 75 жыл / С. Жанпейісова//Тұмар.- 2014.- №6.- 32-33 б.
Жұмабаева А., "Апа": Сағыныш / А. Жұмабаева//Тұмар.- 2014.- №2.- 14-15 б.
Жүсіп Қ., Фаризаның мінезі: Көзкөрген / Қ. Жүсіп//Ана тілі.- 2015.- 22-28 қаңтар (№3).- 8 б.
Кеңшілікұлы А., Поэзия сәулесі: Ақын Фариза Оңғарсынова туралы естелік / А. Кеңшілікұлы//Айқын.- 2015.- 7 қаңтар (№2).- 5 б.
Кеңшілікұлы А., Поэзия сәулесі: Сағыныш / А. Кеңшілікұлы//Тұмар.- 2014.- №3.- 16-21 б.
Күзенбаева А., Фариза Оңғарсынова. "Оюлар" (5 сынып) / А. Күзенбаева//Қазақ тiлi мен әдебиетi.- 2013.- №5.- 139-141 бет.
Қажи С., Күтпеген кездесу немесе ақындық жолға қалай түстім? / С. Қажи//Президент және халық.- 2011.- 5 тамыз (№33).- 3 бет.
Қайынбаева Ш., "Жыр - менің жалғыз тарланым" / Ш. Қайынбаева//Қазақ тiлi мен әдебиетi.- 2012.- №10.- 116-118 бет.
Мамасерікова Ш., Замандасы болғаным үшін бақыттымын: [ақын Ф.Оңғарсынова туралы] / Ш. Мамасерікова//Ақ жол.- 2011.- 17 қыркүйек (№160).- 6 бет.
Мұртаза Ш., Поэзияның дүлдүлі, прозаның шебері: Фариза Оңғарсынованың туғанына 75 жыл / Ш. Мұртаза//Тұмар.- 2014.- №6.- 52-53 б.
Немерелер жүрегінің лүпілі: Сағыныш//Тұмар.- 2014.- №3.- 10-11 б.
Нұрғожаев Ж., Мұқағали және Фариза / Ж. Нұрғожаев//Егемен Қазақстан.- 2013.- 24 қаңтар.- 6 бет.
Оқашева Н., Жасын: Фариза Оңғарсынованың туғанына 75 жыл / Н. Оқашева//Тұмар.- 2014.- №6.- 30 б.
Оңғарсынова Ф., Бала шақтан үзік сыр: Фариза Оңғарсынованың туғанына 75 жыл / Ф. Оңғарсынова//Тұмар.- 2014.- №6.- 24-29 б.
Оңғарсынова Ф., Жүзік пен сырға туралы айтар сыр / Ф. Оңғарсынова; Әңгімелескен З.Қоңырова//Егемен Қазақстан.- 2011.- 20 шiлде (№305/306).- 2 бет.
Оңғарсынова Ф., Мен Елбасының саясатын қолдаймын / Ф. Оңғарсынова; Дайындаған. Қ.Байдәулет//Айқын.- 2012.- 16 қаңтар (№8).- 5 бет.
Оралбайұлы Ө., Серпер сезiм / Ө. Оралбайұлы//Егемен Қазақстан.- 2013.- 14 наурыз (№86).- 5 бет.
Оралбайұлы Ө., Серпер сезiм: "Атырау - 90" / Ө. Оралбайұлы//Атырау.- 2013.- 30 наурыз (№37).- 10-11 бет.
Өмірзақ А., Рухтың тілі: Тұлға / А. Өмірзақ//Ұлт мұраты.- 2015.- 31 қаңтар (№3).- 6 б.
Пушкиннiң Шығыстық рухы: Пайғамбар; Ақынға; Сiбiрге хат; Тұтқын; Құранға елiктеулер: өлеңдер / Аударған Ф.Оңғарсынова//Қазақ әдебиеті.- 2013.- 7-13 маусым (№23).- 8 бет.
Рәш М., Түсінем: Өлең / М. Рәш//Ана тілі.- 2012.- 8-14 наурыз (№10).- 12 бет.
Ретомар Р., Қызық-ау өмір деген... / Р. Ретомар//Әлем әдебиеті.- 2012.- №6.- 45-53 бет.
Сасаева Г., Өмірін өлеңмен өрнектеген / Г. Сасаева//Әдіскер-Методист.- 2011.- №3.- 25-27 бет.
Сасаева Г., Өмірін өлеңменен өрнектеген: [Ақын Фариза Оңғарсынованың шығармашылығына арналған әдеби сазды кеш] / Г. Сасаева//Әдіскер-Методист.- 2012.- №1.- 25-27 бет.
Сейіт С., Көңілсіз кейпінен күлкі ұстап едім: Фариза Оңғарсынованың туғанына 75 жыл / С. Сейіт//Тұмар.- 2014.- №6.- 40-45 б.
"Талантты болу қауiптi, талантсыздардың iшiнде" / дайынд. Г. Бектас//Айқын.- 2014.- 13 қараша (№207).- 10 б.
Тастанқызы А., Өтеді уақыт,өтеді өмір демде: Ақын Фариза Оңғарсынова туралы / А. Тастанқызы//Адамзат және қоршаған орта.- 2014.- 31 наурыз (№6).- 5 б.
Тәуiрханқызы Р., Поэзия патшайымының көсемсөз мұрасы: Кітап көкжиегі / Р. Тәуiрханқызы//Егемен Қазақстан.- 2016.- 13 мамыр (№90).- 11 б.
Фариза апайдың ой-толғамдары: Ой-толғам//Тұмар.- 2014.- №3.- 22-25 б.
Фариза Оңғарсынова өлеңдері: "Жолда", "Шыңғыстай", ...//Атамекен.- 2012.- 23 ақпан.- 6 бет.
Хамзаұлы Ө., Айтылмай жүрген бiр ән... / Ө. Хамзаұлы//Ана тілі.- 2015.- 16-22 сәуір (№15).- 12 б.
Харипова Р., "Мен анамның қоңыр қызы едім" / Р. Харипова//Тәрбие сағаты.- 2015.- (№1).- 27-30 б.
Хасан С., Бақытгүлдің "Бақыт гүлі": Жаназық / С. Хасан//Айқын.- 2016.- 15 сәуiр (№56).- 19 б.
Абдрахманова М., Фариза бұлағы: Пердесіз көңіл / М. Абдрахманова//Ана тілі.- 2013.- 20 - 25 желтоқсан (№51).- 3 б.
Ақсұңқарұлы С., Құбылыс / С. Ақсұңқарұлы//Жас Алаш.- 2013.- 4 маусым (№43).- 5 б.
Ақсұңқарұлы С., Құдайдың құбылысы / С. Ақсұңқарұлы//Айқын.- 2014.- 13 ақпан (№25).- 24 б.
Аманжол Қ., "Фариза, Фаризажан, Фариза қыз!... ": Тағзым / Қ. Аманжол//Егемен Қазақстан.- 2014.- 14 қараша (№233).- 14 б.
Аманжол Қ., "Фариза, Фаризажан, Фариза қыз!..." / Қ. Аманжол//Егемен Қазақстан.- 2014.- 14 қараша (№223).- 14 б.
Аталы сөз - арға сын: Мінбер//Қазақ әдебиеті.- 2013.- 6-12 қыркүйек (№35).- 1,3 б.
Байдәулетова Қ., Президенттік және мемлекеттік стипендиялар тапсырылды / Қ. Байдәулетова//Айқын.- 2011.- 8 ақпан (№23).- 1, 5 б.
"Бір ел-бір кітап - 2013": Конференция//Ана тілі.- 2013.- 26 қыркүйек-2 қазан (№38).- 3 б.
Дәулетханқызы Б., Ақиқат пен адалдық семсеріндей... / Б. Дәулетханқызы//Алаш.- 2012.- №3.- 4-7 бет.
Елiн сүйген ер мiнез ұланыңмын!.: Парасат//Айқын.- 2014.- 13 мамыр (№78).- 6 бет.
Ерғалиев Ж., "Өжеттеу жырға ажал жоқ!" немесе ақын Фариза Оңғарсынованың мәңгі жырларымен сырласудың бір сәті / Ж. Ерғалиев//Егемен Қазақстан.- 2014.- 1 наурыз (№42).- 10 б.
Жақып Б., Тұла бойы шуақ пен мейірім еді..: Өлең / Б. Жақып//Қазақ әдебиеті.- 2014.- 31 қантар (№5).- 11 бет.
Жүзік пен сырға туралы ойлар//Егемен Қазақстан/ Әңг. З.Қоңырова.- 2011. - 20 шілде (№ 305-306).- 5 б.
Жылқышиев Қ., Өмірден өр жүректі өлең өтті..: Қош бол, Манашта туып, Алашты аялаған ару ақын / Қ. Жылқышиев//Дендер.- 2014.- 30 қаңтар (№1-2).- 12 б.
"Жыр - менің жалғыз тарланым"//Қазақ әдебиеті.- 2013.- 25-31 қазан (№43).- 5 б.
Кекілбайұлы Ә., Даңқына бас иеміз: Фариза Оңғарсынова / Ә. Кекілбайұлы//Егемен Қазақстан.- 2014.- 25 аңтар (№17).- 7 бет.
Кузовлева Т., "Ел бұрқанып, еркіндікке жетіп еқ...": Өлең / Т. Кузовлева//Қазақ әдебиеті.- 2014.- 31 қантар (№5).- 11.
Кузовлева Т., "Мен әйелмін, соныммен мақтанамын!...": (Фариза Оңғарсыновамен қоштасу сөзі) / Т. Кузовлева//Қазақ әдебиеті.- 2014.- 31 қантар (№5).- 11 бет.
Қирабаев С., Фариза / С. Қирабаев//Егемен Қазақстан.- 2014.- 5 наурыз (№44).- 5 б.
Қоңырова З., Жан жылуын балар ем ұлылыққа / З. Қоңырова//Ана тілі.- 2014.- 27 ақпан-5 наурыз (№8).- 10 б.
Муньянова С., Атыраулықтар Фаризасын еске алды / С. Муньянова//Қазақстан - ZAMAN.- 2014.- 15 мамыр (№19).- 6 б.
Оңғарсынова Ф., Кітап оқымаған адам / Ф. Оңғарсынова; Сұхбаттасқан Б.Қарағызұлы//Кітап патшалығы.- 2011.- №3.- 12-15 бет.
Оңғарсынова Ф., Менің планетам: Өлеңдер / Ф. Оңғарсынова//Таң Шолпан.- 2014. - №4. - 3-18 бет.
Оңғарсынова Ф., Мұқағали және Фариза / Ф. Оңғарсынова; Әгімелескен Жақыпжан Нұрғожаев//Егемен Қазақстан.- 2013.- 24 қаңтар (№48).- 6 б.
Оразалин Н., Өлеңі өмірінің баламасы... / Н. Оразалин//Қазақ әдебиеті.- 2014.- 31 қантар (№5).- 1 бет.
Орайбайұлы Ө., Жырында желтоқсанның мінезі бар... / Ө. Орайбайұлы//Егемен Қазақстан.- 2013.- 25 желтоқсан (№280).- 7 б.
Өршіл өлеңдері өлмейді: Дүние - жалған / Дайын. Қ. Есқалиев//Жайық шұғыласы.- 2014.- 30 қаңтар (№4).- 6 б.
Өтесинова Ж.Ж., Ф.Оңғарсынова өлеңдеріндегі көңіл күй әуендерінің көрінісі / Ж.Ж. Өтесинова//Әдіскер-Методист.- 2013.- №1.- 22-25 б.
Садыр Б., Кітапханадағы поэзия түні: Руханият / Б. Садыр//Егемен Қазақстан.- 2013.- 30 қараша (№265).- 14 б.
Тастанқызы А., Өтеді уақыт, өтеді өмір демде / А. Тастанқызы//Атамекен.- 2014.- 31 наурыз (№6).- 5 б.
Фариза ақын: "Жерде мекен бар ма екен кең даладай?" / Сұхбаттасқан А.Кемелбаева//Ақиқат.- 2012.- №11.- 106-109 бет.
Фариза Оңғарсынова: [Қазанама]//Қазақ әдебиеті.- 2014.- 31 қантар (№).- 11 бет.
Хамидуллина Ә., Жыр падишасы:(Ф.Оңғарсынованың 70 жылдығына орай әдеби-композиторлық кештің сценарийі): тәрбие сағаты / Ә. Хамидуллина//Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері.- 2011.- №2.- 28-29 б.
Шалова Б., "Бір ел - бір кітап" акциясы - ҚазҰТУ-да / Б. Шалова//Қазақстан - ZAMAN.- 2013.- 17 қазан (№141).- 12 б.
Шәтенова С., Мені төрге отырғызған жан апа!: Қош бол, қазақтың ақын қызы / С. Шәтенова//Кең Жылой.- 2014.- 30 қаңтар (№4).- 7 б.
Шөпеғұл Ж., "ҚазТрансОйл" АҚ - "Бір ел-бір кітап" акциясына қатысты / Ж. Шөпеғұл//Егемен Қазақстан.- 2013.- 22 қазан (№236).- 5 б.
Абдрахманов С., Өмірге айналған өлең: Атамекен / С. Абдрахманов//Атырау.- 2013.- 12 қазан (№119).- 3 б.
Ақын қыз Ақ Жайыққа қайта оралды//Мұнайлы Астана.- 2016.- 9 наурыз (№11).-
 3 б.
Аманжол Қ., "Асыл бейне" / Қ. Аманжол //Атырау.- 2014.- 9 тамыз (№90).- 8 бет.
Асылханова Е., Ұлылықпен үндесудің өзі де - ұлы бақыт: "Өмірге келіп, кеткеніңде сенің не мән бар, жүрегінде елдің қалмасаң?": Өмір - өзен / Е. Асылханова//Атырау.- 2014.- 4 наурыз (№25).- 8 б.
Әлімгереев Ө., "Мен сiздердi сағынып жүремiн" / Ө. Әлімгереев //Алтын орда.- 2012.- 1 наурыз (№9).- 13 б.
Бабаш Б., Анамдай қамқорым болған айбыным еді... / Б. Бабаш //Атырау.- 2014.- 1 ақпан (№12).- 8 бет.
Балғожиев Ф., Халқыңмен келесіңіз бірге жасап: Қоғамдық - саяси өмір / Ф. Балғожиев //Нарын таңы.- 2015.- 15 қаңтар (№2).- 3 б.
Бисенов С., Фариза ақынға арналған жоба: Кітапхана / С. Бисенов //Дендер.- 2013.- 4 сәуір (№14).- 9 б.
Где моей жизни тюльпановый срок?//Прикаспийская коммуна.- 2015.- 20 января (№6).- С.2, 4-5.
Ғабдешұлы Қ., "Өмірге келіп, кеткеніңде сенің не мән бар, жүрегінде елдің қалмасаң?": Ол намысшыл еді..: Өмір - өзен / Қ. Ғабдешұлы //Атырау.- 2014.- 4 наурыз (№25).- 8 б.
Ғабдешұлы Қ., "Тұсауымды - "Коммунистік еңбек" кескен": Естелік / Қ. Ғабдешұлы //Сахара.- 2014.- 6 наурыз (№9-10).- 7 бет.
Ғалымұлы С., "Өмірге келіп, кеткеніңде сенің не мән бар, жүрегінде елдің қалмасаң?": Өмір - өзен / С. Ғалымұлы //Атырау.- 2014.- 4 наурыз (№25).- 8 б.
Ғилажқызы Г., Тұнық жырдың тұмары (эссе): Тағзым / Г. Ғилажқызы //Нарын таңы.- 2016.- 30 маусым (№26).- 8 б.
Ершу М., Таулар ешқашан құламайды: "Өмірге келіп, кеткеніңде сенің не мән бар, жүрегінде елдің қалмасаң?": Өмір - өзен / М. Ершу//Атырау.- 2014.- 4 наурыз (№25).- 9 б.
Есекеш А., Жыр жұлдызың сөнбейді: [Өлең] / А. Есекеш //Атырау.- 2014.- 1 ақпан (№12).- 8 бет.
Есенқарақызы Х., Өнердегі - өнегем, өлеңдегі пірім ең!: Рух / Х. Есенқарақызы //Атырау.- 2015.- 17 қаңтар (№5).- 6-7 б.
Жүсіп Қ., Қазақ поэзиясының Жанна д, Аркі: Тұлға / Қ. Жүсіп //Атырау.- 2014.- 27 желтоқсан (№149).- 10-11 бет.
Жылқышиев Қ., "Ұлтымыздың ұлы ақыны": Рух / Қ. Жылқышиев; Әңгімелескен Г. Ниетқалиева //Атырау.- 2015.- 17 қаңтар (№5).- 8-9 б.
"Жыр - менің жалғыз тарланым, аялап өтер ардағым": Руханият//Атырау.- 2014.- 13 қыркүйек (№104).- 7 бет.
Кекілбайұлы Ә., Рух жанартауы / Ә. Кекілбайұлы//Атырау.- 2015.- 20 қаңтар (№6).- 2 б.
Көшеков С., Атыраудың ақ шағаласы: [Республикалық "Бір ел - бір кітап" - 2013] / С. Көшеков//Дендер.- 2013.- 1 тамыз.- 6 бет.
Қани А., Жыр Патшайымына: Рух / А. Қани//Атырау.- 2015.- 17 қаңтар (№5).- 8 б.
Қойшығұл Жылқышиев: "Ұлтымыздың ұлы ақыны" / Әңгімелескен Г.Ниетқалиева //Атырау.- 2015.- 17 қаңтар (№5).- 8-9 бет.
Қошақанов Е., Қазақ поэзиясының Падишасы: Апта / Е. Қошақанов//Кең Жылой.- 2014.- 4 желтоқсан (№47).- 10 бет.
Құбаева Ә., Фариза - поэзия падишасы: Тәрбие / Ә. Құбаева //Нарын таңы.- 2015.- 8 қаңтар (№1).- 3 б.
Латиева С., Өмірімде өзіндік ізі қалған... / С. Латиева //Атырау.- 2015.- 17 қаңтар (№5).- 9 бет.
Мәңгілік жыр - ғұмыр [Фариза ақын - халқының жүрегінде]//Атырау.- 2015.- 17 қаңтар (№5).- 1 б.
Мырзағалиева Ә., Өлді деуге бола ма?.. (Фариза Оңғарсынованың рухына): Ақынға арнау / Ә. Мырзағалиева //Жайық шұғыласы.- 2014.- 4 желтоқсан (№47).- 8 бет.
Ниетқалиева Г., Қазақ поэзиясының қос қанаты Меңдекеш пен Фариза "Атыраудан" қанаттанған еді: Естен кетпес есімдер / Г. Ниетқалиева//Атырау.- 2016.- 2 наурыз (№17).- 4 б.
Ниетқалиева Г., Махамбет мінезді ақын Фариза Оңғарсыноваға арналған кеш: Әдебиет / Г. Ниетқалиева //Атырау.- 2014.- 25 желтоқсан (№148).- 9 бет.
Ниетқалиева Г., Поэзия Падишасымен бірге жүрген күндерден: Әдебиет / Г. Ниетқалиева //Атырау.- 2015.- 10 қаңтар (№2).- 7 б.
Ниетқалиева Г., Поэзия Падишасымен бірге жүрген күндерден / Г. Ниетқалиева //Атырау.- 2015.- 10 қаңтар (№10).- 7 б.
Ниетқалиева Г., Текті өнердің Тұмары / Г. Ниетқалиева//Атырау.- 2015.- 14 ақпан (№17).- 10 б.
Ниетқалиева Г., Туған топырақтағы толғаныс: Атырау жұрты Фариза ақынын еске алды / Г. Ниетқалиева//Атырау.- 2015.- 20 қаңтар (№6).- 2 б.
Нысанова Б., Дауылпаз жырға тағзым: Тұлға / Б. Нысанова//Атырау.- 2014.- 27 желтоқсан (№149).- 10-11 бет.
"Өлең, мен сені аялап өтем!": Тұлға//Атырау.- 2014.- 27 желтоқсан (№149).- 11 бет.
"Өнердің атасы - нұр, анасы - мұң..."//Атырау.- 2013.- 20 шілде.- 12 бет.
Сабырқызы М., Қазағымның Фаризасы / М. Сабырқызы//Атырау.- 2015.- 17 қаңтар (№5).- 8 б.
Сабырқызы М., Қазағымның Фаризасы..: Рух / М. Сабырқызы//Атырау.- 2015.- 17 қаңтар (№5).- 8 б.
Сабырқызы М., Фаризаға: [Өлең] / М. Сабырқызы//Атырау.- 2014.- 1 ақпан (№12).- 8 бет.
Салихов А., Тағдырлы тума талант иесi немесе қазақ бейнелеу өнерiнiң хас шеберi, дарынды суретшi Шаймардан Сариев хақында / А. Салихов//Алтын қайық.- 2013.- 19 сәуір (№8).- 4 бет.
Фариза, Фаризажан, Фариза қыз...//Ақжайық.- 2014.- 6 ақпан (№6).- 157 бет.

Бабаш Б., Өмірін өлеңге арнап Фариза өтті..: Ф. Оңғарсынованы еске алу / Б. Бабаш//Атырау.- 2014.- 4 ақпан (№13).- 6 бет.
Байниязова К., Кітапханада өткен шаралар: Әдебиет / К. Байниязова//Кең Жылой.- 2013.- 6 маусым (№23).- 11 б.
Бақұл бол, поэзия падишасы!: Тағзым//Мақат тынысы.- 2014.-30 қаңтар (№4).- 16 б.
Баязитова А., "Поэзия патшайымының" шығармалары ұлықталды / А. Баязитова//Алаш айнасы.- 2013.- 16 наурыз (№44).- 2 бет.
Ғабдеш Қ., "Тұсауымды - "Коммунистік еңбек"кескен": Естелік / Қ. Ғабдеш//Сахара.- 2014.- 6 наурыз (№9-10).- 7 бет.
Ғабдешұлы Қ., Ол намысшыл еді..: "Өмірге келіп, кеткеніңде сенің не мән бар, жүрегінде елдің қалмасаң?": Өмір - өзен / Қ. Ғабдешұлы//Атырау.- 2014.- 4 наурыз (№25).- 9 б.
Ғылымұлы С., Фариза: // "Өмірге келіп, кеткеніңде сенің не мән бар, жүрегінде елдің қалмасаң?": Өлең / С. Ғылымұлы//Атырау.- 2014.- 4 наурыз (№25).- 8 бет.
Дәрелұлы Т., Атыраулық қаламгерлер ауданымызда болды: Жазушылармен кездесу / Т. Дәрелұлы , Қ. Ғұмаров//Серпер.- 2013.- 30 мамыр (№22).- 5 б.
Дәулетбаева Ә., Бүгін неге жылаттыңыз, апа?.. / Ә. Дәулетбаева//Сахара.- 2014.- 6 ақпан (№5-6).- 9 бет.
Дәулетияр Ж., Өлеңнен өрнек түзген өмір: Руханият / Ж. Дәулетияр//Нарын таңы.- 2013.- 13 маусым (№24).- 7 б.
Ершу М., Қайратты адам: "Бір ел - бір кітап" республикалық акциясы - 2013 / М. Ершу//Атырау.- 2013.- 25 сәуір (№48).- 10-11 б.
Жұманов С., Адамгершілігі де асқақ болатын / С. Жұманов//Серпер.- 2014.-30 қаңтар (№4).- 2 б.
Жүсіп Қ., Мараттың өмір мұраты: Тағзым / Қ. Жүсіп//Сахара.- 2013.- 13 мауыр (№27-29).- 13 б.
Зинуллин Ғ., Фариза ақынның ақ тілегі / Ғ. Зинуллин//Атырау.- 2013.- 28 мамыр (№61).- 5 б.
Иманғалиев Р., Ерте танылған талант еді: Қош, қазақтың Фаризасы / Р. Иманғалиев//Серпер.- 2014.-30 қаңтар (№4).- 2 б.
Кекілбаев Ә., Қазақстанның Халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Фариза Оңғарсынова өмірден өтті: Өмір - өзен / Ә. Кекілбаев//Сахара.- 2014 - 6 ақпан (№5-6) - 9 бет.
Оралбайұлы Ө., Серпер сезiм: "Атырау - 90" / Ө. Оралбайұлы//Атырау.- 2013.- 30 наурыз (№37).- 10-11 бет.
Оралбайұлы Ө., Серпер сезім: "Атырау - 90" / Ө. Оралбайұлы//Атырау.- 2013.- 30 наурыз (№37).- 10 - 11б.
Оралбайұлы Ө, Жырында желтоқсанның мінезі бар: Әдебиет / Ө. Оралбайұлы//Атырау.- 2013. - 31 желтоқсан (№150).- 4 б.
Сағпазова З., Жүректе өлеңімен ізі қалды / З. Сағпазова//Серпер.- 2014.-30 қаңтар (№4).- 2 б.
Салихов А., Тағдырлы тума талант иесі немесе қазақ бейнелеу өнерінің хас шебері, дарынды суретші Шаймардан Сариев хақында / А. Салихов//Алтын қайық.- 2013.- 19 сәуір (№8).- 4 б.
Сүндетова Г., Поэзия марафоны: "Бір ел - бір кітап" акциясы аясында / Г. Сүндетова//Атырау.- 2013.- 25 мамыр (№60).- 11 б.
Сүндетұлы Қ., Фариза ақынды қанаттандырған ұжым: "Атырау": Ақпарат айдынында - 90 жыл / Қ. Сүндетұлы//Атырау.- 2012.- 12 шілде (№79).- 7 б.
Сүндетұлы Қ., Фариза ақынды қанаттандырған ұжым: "Атырау": Ақпарат айдынында - 90 жыл / Қ. Сүндетұлы//Атырау.- 2012.- 12 шілде (№79).- 7 бет.
Тұржан О., Фариза апай және оның отбасы: Руханият / О. Тұржан//Кең Жылой.- 2013.-19 желтоқсан (№51).- 9 б.
Хисметқызы Н., "Елдіктің бақытты шаңырағы": Руханият / Н. Хисметқызы//Атырау.- 2013.- 14 қыркүйек (№107).- 5 б.
Шәтенова С., "Жұртқа жақсылық жасаудан шаршама" деп еді... / С. Шәтенова//Кең Жылой.- 2014.- 27 ақпан (№8).- 7 бет.
Шөпеғұл Ж., "ҚазТрансОйл" АҚ - "Бір ел - бір кітап" акциясына қатысты / Ж. Шөпеғұл//Егемен Қазақстан.- 2013.- 22 қазан (№236).- 5 б.
Ізбасқан Ж., Ақын көп, Фариза жалғыз..: Өмірден кім өткенін білесіз бе? / Ж. Ізбасқан , Т. Тілегенов , Қ. Ізекенұлы//Қызылқоға.- 2014.-30 қаңтар (№4).- 10 б.
Ақмарал Мәшімова: "Айша бибі" менің бағымды ашты / Сұхбаттасқан Н.Ысмағұл//Атырау.- 2014.- 8 наурыз (№27).- 14 б.
Ахметова А., Жүректен шыққан өміршең жырлар: Ұрпақ / А. Ахметова//Атырау.- 2014.- 9 қаңтар (№2).- 16 б.
Бабаш Б., Анамдай қамқорым болған айбыным еді... / Б. Бабаш//Атырау.- 2014.- 1 ақпан (№12).- 8 бет.
Бабаш Б., "Дауасы" ел-жұртына дәру болған..: Мерей / Б. Бабаш//Атырау.- 2013.- 12 қазан (№119).- 4 б.
Дүйсенбетов Қ., Жасындай жарқылдаған жырлар: Киелі өнер / Қ. Дүйсенбетов//Кең Жылой.- 2013.- 7 қараша (№45).- 12 б.
Жанизин Е., Фариза ақынның құрметіне арналды: Әдебиет және өнер / Е. Жанизин//Серпер.- 2013.- 14 қараша (№46).- 6 б.
Кенжеева Р., Биіктерден көрінген ақын: Шара / Р. Кенжеева//Нарын таңы.- 2013.- 17 қазан (№42).- 6 б.
Қасан А., Халықтың Фаризасы / А. Қасан//Мұнайлы астана.- 2013.-16 қазан (№42).- 2 б.
Оралбайұлы Ө., Жырында желтоқсанның мінезі бар..: Әдебиет / Ө. Оралбайұлы//Атырау.- 2013.-31 желтоқсан (№150).- 4 б.
Отарғалиұлы Ж., Жауһар жырлар иесі: Шара / Ж. Отарғалиұлы//Нарын таңы.- 2013.- 17 қазан (№42).- 6 б.

Сәбденов Ж., Поэзия кеші: Мәдени өмір / Ж. Сәбденов//Нарын таңы.- 2013.- 14 қараша (№46).- 11 б.


Комментариев нет:

Отправить комментарий