Библиография

            Фариза  Оңғарсынованың шығармалары

Арулар отты жылдарда / Құрастырушы Оңғарсынова Ф.-Алматы: Қазақстан, 1975.- 272 б.

Оңғарсынова Ф. Асау толқын: Өлең кітабы.- Алматы: Жазушы,1973.- 104 б. 

Оңғарсынова Ф. Дауа: Өлеңдер.- Алматы: Жалын, 1985.- 224 б.

ОңғарсыноваФ.Дауа: Көркем басылым. - Алматы: Атамұра, 2002.- 287,[1] б.- (Атамұра кітапханасы). 

    Оңғарсынова Ф.Екі томдық. Таңдамалы шығармалар. Т.1: Өлеңдер мен поэмалар.- Алматы: Жазушы, 1987.- 352 б. портр.

Оңғарсынова Ф.Екі томдық. Таңдамалы шығармалар. Т.2: Өлеңдер мен поэмалар.- Алматы: Жазушы, 1987.- 368 бет

Оңғарсынова Ф. Жүрек күнделігі: Лирика кітабы. – Алматы: Жалын,1984. – 248 бет

            Оңғарсынова Ф. Жырлар. - Алматы: Арыс, 2002.- 240 б.       

            Оңғарсынова Ф. Қыз-ғұмыр: Өлеңдер мен эсселер.- Алматы:  Жалын, 1996.- 392 б.

            Оңғарсынова Ф. Маңғыстау монологтары: Өлеңдер. - Алматы: Жазушы, 1986.- 48 б.

            Оңғарсынова Ф. Мен саған ғашық емес ем...- Алматы: Білім, 1997.- 168 б. 

            Оңғарсынова Ф.  Мен саған ғашық емес ем..: Өлеңдер.- Алматы: Жазушы, 2009.- 248 б.- (Қазіргі қазақ поэзиясы).          

            Оңғарсынова Ф. Мен сенің жүрегіндемін: Өлеңдер.- Алматы: Жазушы, 1975.- 120 б.  

            Оңғарсынова Ф. Мұхаммед пайғамбар.- Астана: Аударма, 2004. - 168 б.- (Даналық дәрістері).  

            Оңғарсынова Ф. Сандуғаш: Өлеңдер .- Алматы: Жазушы, 1967.- 32 б. 

            Оңғарсынова Ф. Сенің махаббатың.- Алматы: Жалын, 1979.- 160 б.   

            Оңғарсынова Ф. Сұхбат: Өлеңдер.  Алғы сөзі. Ғ.Мүсірепов; Сурет. Г.Тастаева.- Алматы: Жазушы, 1982.- 178 (6) бет.

Оңғарсынова Ф. Сұхбат: Өлеңдер.- Алматы: Жазушы, 1983.-  184 б.   

Оңғарсынова Ф. Сыр-сұхбат. – Алматы: Атамұра, 2013. – 464 бет

Оңғарсынова Ф. Шашы ағарған қыз: Мақала, эссе, повестер .- Алматы: Жазушы, 1990.- 336 б.    

Орыс тіліндегі шығармалары

Унгарсынова Ф. Гончая птица: стихотворения и поэма / Пер. с каз. Т.Фроловской. – Алма-Ата: Жалын, 1988. – 144 с.

            Унгарсынова Ф. Нежность: стихи. – Алма-Ата: Жалын, 1977. – 120 с.

            Унгарсынова Ф. Откровение: лирика. – Алматы: Қазақстан, 1998. – 320 с.
            Унгарсынова Ф. Полдневный жар: стихотворения и поэмы. /Пер. с каз. Т.Фроловской. – Алма-Ата, Жазушы, 1980. – 256 с.

            Унгарсынова Ф. Прикосновение: стихи. – СПб.: Славия, 2003. – 192 с.

Унгарсынова Ф.У. Тревоги. /Пер. с каз. – М.: Молодая  Гвардия, 1979. – 79 с.

Аудармалары

            Азап шеккен Африка жерлері. /ауд. Ф.Оңғарсынова. //Алаулы аспан: Ангола ақындарының өлеңдері. – Алматы: Жазушы, 1978. – 38 бет

            Ақынға //Пушкин Александр Сергеевич: Шығармалары.– Астана: Аударма,2008. – 1326 бет

            Баллада («Мекендеп Бургос жолын жүр деседі...») /ауд. Ф.Оңғарсынова //Лермонтов М.Ю. Таңдамалы: 2 томдық.: Өлеңдер. Шағын поэмалар. І том. – Алматы: Жазушы, 1977. – 323 бет

Баруздин С. Аяулы арулар: орысшадан аударған Фариза Оңғарсынова. – Алматы: Жазушы, 1981. – 444 бет
           
«Бір-бірін іздеп үн қатты...»//Пушкин Александр Сергеевич: Шығармалары, - Астана: Аударма, 2008. – 150 бет

    ...ға («Мен жайлы талай сыбырлар...») /ауд. Ф.Оңғарсынова //Лермонтов М.Ю. Таңдамалы: Екі томдық.: өлеңдер. Шағын поэмалар. І том. – Алматы: Жазушы, 1977. – 324 бет

             Ғажайып сол сәт...//Александр Сергеевич Пушкин. Шығармалары.- Астана: Аударма, 2008. – 60-61 бет

             Дубровина Элида. «Деревня бұл...» /ауд. Ф.Оңғарсынова //Нева нұры: Поэзия.Алматы: Жазушы,1978. – 71 бет

    Евтушенко Е.А. /ауд. Т.Молдағалиев, Ф.Оңғарсынова //Орыс поэзиясы. ХХ ғасыр. – Астана: Аударма, 2007. – 490-533 бет

             Жалын мен ырғақтар /ауд Ф.Оңғарсынова. //Алаулы аспан: Ангола ақындарының өлеңдері. – Алматы: Жазушы, 1978. – 35  бет

            «Жыла! Жыла! Израиль жұрты енді..» /ауд. Ф.Оңғарсынова //Лермонтов М.Ю. Таңдамалы: Екі томдық.: өлеңдер. Шағын поэмалар. І том. – Алматы: Жазушы, 1977. – 315 бет

            Жыраудың әні /ауд. Ф.Оңғарсынова. //Лермонтов М.Ю. Таңдамалы. Екі томдық.: өлеңдер, шағын поэмалар. Т.1. том. – Алматы: Жазушы, 1977. – 307 бет

            «Жұрт кешірмес күнәларды..» /ауд. Ф.Оңғарсынова //Лермонтов М.Ю. Таңдамалы: 2 томдық.: өлеңдер. Шағын поэмалар. І том. – Алматы: Жазушы, 1977. – 320 бет

            Күлімде деп қинама /ауд. Ф.Оңғарсынова. //Алаулы аспан: Ангола ақындарының өлеңдері. – Алматы: Жазушы, 1978. – 33  бет

            «Күн көркінен рухтарды жебеген»//Пушкин Александр Сергеевич. Шығармалары.– Астана: Аударма, 2008. – 150 бет

            Күтушіме //Александр Сергеевич Пушкин. Шығармалары.- Астана: Аударма, 2008. – 103 бет

            Қара бұлт //Пушкин Александр Сергеевич: Шығармалары.– Астана: Аударма, 2008. – 145 бет

            Қуаныш пен қорқыныш арасында /ауд. Ф.Оңғарсынова. //Алаулы аспан: Ангола ақындарының өлеңдері. – Алматы: Жазушы, 1978. – 37  бет

            Құранға еліктеулер: П.А.Осиповаға //Александр Сергеевич Пушкин.  Шығармалары.- Астана: Аударма, 2008. – 45 бет

            «Мен сізді сүйіп едім... //Пушкин Александр Сергеевич: Шығармалары.– Астана: Аударма, 2008. – 126 бет

            Неруда Пабло. Жүректің төрт мезгілі /ауд. Ф.Оңғарсынова. – Алматы: Жалын, 1976. – 184 бет   

            Ойфа Петр. Біздің герб /ауд. Ф.Оңғарсынова //Нева нұры: поэзия. – Алматы: Жазушы, 1978. – 139 бет

            Ойфа Петр.    «Петербург, Петроград...» /ауд. Ф.Оңғарсынова //Нева нұры: поэзия. – Алматы: Жазушы, 1978. – 140 бет

            10 июль. (1930). /Аударған Ф.Оңғарсынова //Лермонтов М.Ю. Таңдамалы: 2 томдық.: өлеңдер. Шағын поэмалар. І том. – Алматы: Жазушы, 1977. – 309 бет

            Оңғарсынова Ф.Ұлы суреткер (алғысөз орнына) //Твен М. Том Сойердің басынан кешкендері. Хикаят. Гекльберри Финнің басынан кешкендері: Хикаят /ауд. Ф.Оңғарсынова. – Астана: Аударма, 2010. – 440 бет

            Ошанин Лев. Мұхтар Әуезовты еске алу/ауд. Ф.Оңғарсынова. //Менің Қазақстаным: Орыс ақындарының өлеңдері /Құраст. Б.Ысқақов – Алматы:Жазушы,1989. – 51 бет

            Пайғамбар  //Пушкин Александр Сергеевич: Шығармалары. – Астана: Аударма, 2008. – 115-116 бет
            Роберто Фернандес Ретомар. Мен сізді сүйемін /ауд. Ф.Оңғарсынова //Куба таңы: Куба ақындарының өлеңдері /Құраст. Қ. Мырзалиев. – Алматы: Жазушы, 1973. – 134 бет

            Рывина Елена. «Ақ парақ жауып...» /Ауд. Ф.Оңғарсынова //Нева нұры. -  Алматы: Жазушы,1978. – 154 бет

            Сақта сен мені, тұмарым //Александр Сергеевич Пушкин. Шығармалары.- Астана: Аударма, 2008. –57-58 бет

            Сапарға аттану сәтіндегі қоштасу /ауд. Ф.Оңғарсынова. //Алаулы аспан: Ангола ақындарының өлеңдері. – Алматы: Жазушы, 1978. – 36  бет

            Саратовтағы оба («Оба жайлап торықты елім...»).//Лермонтов М.Ю. Таңдамалы. Екі томдық.: өлеңдер, шағын поэмалар. І том. – Алматы: Жазушы, 1977. – 316 бет

            Сығандар // Александр Сергеевич Пушкин. Шығармалары.– Астана: Аударма, 2008. – 197 бет

            Сібірге хат //Александр Сергеевич Пушкин. Шығармалары.- Астана: Аударма, 2008. – 65 бет

            Тұтқын //Александр Сергеевич Пушкин. Шығармалары.- Астана: Аударма, 2008. – 103 бет  

Түн («Отырмын түнді жамылып...») /ауд. Ф.Оңғарсынова //Лермонтов М.Ю. Таңдамалы: Екі томдық.: өлеңдер. Шағын поэмалар. І том. – Алматы: Жазушы, 1977. – 324 бет

            Үзінді («Жас арудың көкірегін...») /ауд. Ф.Оңғарсынова //Лермонтов М.Ю. Таңдамалы: 2 томдық.: өлеңдер. Шағын поэмалар. І том. – Алматы: Жазушы, 1977. – 322 бет

            Үрей/ауд Ф.Оңғарсынова. //Алаулы аспан: Ангола ақындарының өлеңдері. – Алматы: Жазушы, 1978. – 33  бет

            Шабыт.Аударған Ф.Оңғарсынова. //Алаулы аспан: Ангола ақындарының өлеңдері. – Алматы: Жазушы, 1978. – 31  бет

            Шумақтар («Жұлдызы мен тағдырымның...») /ауд. Ф.Оңғарсынова//Лермонтов М.Ю. Таңдамалы. Екі томдық: өлеңдер, шағын поэмалар. І том. – Алматы: Жазушы, 1977. – 317 бет

Мерзімді басылым беттеріндегі аудармалары

            Блок А.Көл үстiнде; Құмда /ауд. Ф.Оңғарсынова //Жас Қазақ.- 2010.- 29 қаңтар (№ 3).- 10 б.

            Драч И.   Бәрі толқын қайғыға көміледі..: [өлеңдер] /ауд. Ф.Оңғарсынова мен О.Асқар //Әлем әдебиеті.- 2008.- №5.- 55-63 б.

Еңсепова Г.  Фариза Оңғарсынова аудармалары// Қазақ  тілі мен әдебиеті.- 2007.-  №8.- 110-112 б.

            Капутикян С.  Әлем шексіз болса да, саған ғана ғашықпын; Отанға деген махаббат; Батырдың жесіріне;Туған жер; Бұлақ-ескерткіш жайлы әндер: [өлеңдер] /ауд. Ф.Оңғарсынова //Әлем әдебиеті.- 2008.- № 1.- 18-26 б.

            Неруда П. Жүрегiнде жұмыр Жер шыр айналып...: Өлiлер; Не iстеу керек?; Қор болған жер; Ұйқысыз түндер; Қарғыс; Мадрид; Есiмде; Өзiм жайлы; Махаббат; Қуаныш; Өлiм; Өмiр; Махаббат: өлеңдер / ауд. Ф.Оңғарсынова //Әлем әдебиетi.- 2007.- № 5.- 19-39 б.

Неруда П. Мен сенi сүйем. /ауд. Ф.Оңғарсынова //Жас Қазақ.- 2010.- 29 қаңтар (№ 3).- 10 б.

Пушкин А.С.   Алтын әтеш туралы ертегі: [ертегі] /ауд.Оңғарсынова //Ұлан.- 2006.- 6 маусым

            Пушкин А.С. "...Жердегі барлық адамның жүрегін өрте  жырыңмен!"; Пайғамбар; Ақынға; Сақта сен мені, тұмарым;Сібірге хат; Күтушіме; Құранға еліктеу: өлеңдер /ауд.Оңғарсынова //Егемен Қазақстан.- 2006.- 6 маусым (№127).- 5 б.

     Пушкин А.С.  Сығандар: поэма / ауд. Ф.Оңғарсынова//Жас Қазақ.- 2006. - 30 маусым.- 8 б.

Мерзімді басылым беттерінде жарияланған шығармалары

            Оңғарсынова Ф. Абайды іздеу: [өлең] //Қазақ әдебиеті.- 1990.- 7 желтоқсан // Абай.- 1992.-№3.-84 б.
Оңғарсынова Ф.Абырой: [темiр жол саласының маманы Амангелдi Селбаев туралы] //Егемен Қазақстан.- 2012. - 17 қазан (№ 678/682). - 6 б.

            Оңғарсынова Ф.Адалдыққа бастар жол: [құран тағылымы жөнiнде] //Денсаулық.- 1991.- № 1.- 13-б.

Оңғарсынова Ф. Азар елдің ұлдары бір-біріменарбасар, атқа мінген ұлықтың жағасына жармасар...//Егемен Қазақстан.- 2004.- 7 қыркүйек (№227).- 5 б.

Оңғарсынова Ф. "Айбалта - жырмен шапсам деп, Шаңын бір сөйтіп қақсам деп ем". /әңг. Тоқсанбай Қ. //Егемен Қазақстан.- 2003.- 1 қаңтар.

            Оңғарсынова Ф. Айбыны- асқақ, ахуалы -аянышты: [Атырау облысының әлеуметтік - экономикалық жағдайы туралы] / әңг. Б.Төлеген //Егемен Қазақстан.- 2001.- 11 мамыр.

            Оңғарсынова Ф. Айгүл: [өнер иесі Айгүл Үлкенбаева туралы]  //Егемен Қазақстан.- 2012.- 11 мамыр (№225-230).- 7 б.;  //Атырау.- 2012.- 5 мамыр

            Оңғарсынова Ф. Айгүл Үлкенбаева: [күйшi А.Үлкенбаева  туралы]//Тұмар.- 2012. - № 3. - 13-17 б.
            ОңғарсыноваФ.Айкүмiс:[Маңғыстаудың Түпқараған ауданында Мәслихат хатшысы болып жұмыс iстеген Айкүмiс Досанова туралы] //Егемен Қазақстан.- 2011. - 8 қыркүйек (№ 420). - 5 б.

Оңғарсынова Ф. Айналайын ауылдың адамдары-ай!; Таразға сәлем; Дүние бос қалды ғой сен кеткелі;Қабанбай батыр; Сауал; Сиыну; Кеттің, енді  жаныма жанашыр кім?; Менің халқым:[өлеңдер] //Алтын ғасыр. – 2009. - №5. – 29-38 б.

            Оңғарсынова Ф. "Айналайын" дейтiндер азайып барады: [жазушы Ә.Нұршайықов дүние салды] //Қазақ әдебиетi.- 2011.- 18-24 ақпан (№ 7).- 14 б.

            Оңғарсынова Ф. Айтыстың ақтаңгері: [айтыс ақыныҚонысбай Әбілев туралы] //Егемен Қазақстан.- 2004.- 19 мамыр (№127).- 8 б.

Оңғарсынова Ф. "Айша - Бибі туралы аңыз": [өлең]/ Сур. салған Т.Халин //Атырау.- 1999.- 13 наурыз.

            Оңғарсынова Ф.  Ақ отаудың алтын босағасы: [8наурыз - әйелдер мерекесіне орай] //Егемен Қазақстан.-2000.- 8 наурыз

            Оңғарсынова Ф.  Ақынды іздеу: [өлең] //Парасат.-1995.-№8.-1 б.

            Оңғарсынова Ф.Алла-тағаланың мейiрiм шапағатына бөленгей: қын Есенбай Дүйсенбайұлының қазасына орай] //Қазақ әдебиетi.- 2011. - 5 - 11 тамыз (№ 31). - 11 б.

            Оңғарсынова Ф. Алтын басты болсаң да, қалпақ кигендерге жол беруге тура келедi /әңг. Б.Айтболатұлы //Айқын.-2007.-24мамыр(№92).-8-9б.

            Оңғарсынова Ф.  Алтынды қолда барда қадірлейік:[отандық кәсіпкерліктің азабы туралы]//Қазақәдебиеті.- 2002.- 17 мамыр(N 20).- 4 б.

   Оңғарсынова Ф. «Алтын қыран» және жас таланттар: [жас ақындардың шығармашылығы жайында] //Егемен Қазақстан. – 2012. – 10 ақпан. – 10 б.

Оңғарсынова Ф. "Ана мен бала тағдырын ақшамен өлшеуге болмайды": [ана мен балаға байланысты жаңа заңжобасы туралы] / Әңг. Ғ.Мүсіреп //Егемен Қазақстан.-2001.- 30 қазан(№242).- 3 б.
            Оңғарсынова Ф. Ана тілімізде сөйлеуге негеқорланамыз?!: [Қазақстан Парламенті Мәжілісіндегі депутат әріптестерге хат] //Егемен Қазақстан.- 2001.- 23 ақпан

            Оңғарсынова Ф. Арман деген елесті қуып келем...: [өлеңдер] //Денсаулық.- 2010. - №4. – 18 б.   

            Оңғарсынова Ф. Арманым - атақ емес, халық қамы: [депутат-ақынның өзi жайлы сұхбаты] / әңг. Ә.Қайран // Қазақ әдебиетi.- 1996.- 4 қаңтар (N1).- 4 б.

            Оңғарсынова Ф. Аты төбе демесең,  Суықтөбе биік тау..: [жазушы Жұмагүл Солтиева жайлы сыр]  //Егемен Қазақстан.- 2008. - 26 желтоқсан

            Оңғарсынова Ф.  Аянға хат: [А.Нысаналиннің 50жасқа толуына орайэссе] //Жас Алаш.- 1992.- 29 ақпан

            Оңғарсынова Ф. Әйел атты ұлылық: [өлеңдер] //Дала мен қала. – 2008. – 7 наурыз. – 18 б.

            Оңғарсынова Ф. Әйелдің монологы; Қараңғытүндердің шапағаты; Өлең:[өлеңдер] //Егемен Қазақстан.-2003.- 26 ақпан

            Оңғарсынова Ф. Әке туралы ой: [өлең]//Анатілі.- 2008.- 8 мамыр

            Оңғарсынова Ф. "Әр босағаның алтын тұтқасы -әйел":[Қазақстан Респ. Парламенті мәжілісінің депутатымен сұхбат /әңг. Ш.Ұғыбайқызы] //Ақ босаға.- 1998.-қараша

            Оңғарсынова Ф. Әріптес; Шындық; Мансап үйі;Сабақ; Суықтық; Қызығу; Дисгармония; Біз; Жан; Босағада; Керелену: [өлеңдер]// Қазақ әдебиеті.- 1991.-28 маусым

            Оңғарсынова Ф.  Әр күйі - ұлттық гимндей:[өлең] //Атырау.- 1993. - 15 қыркүйек

            Оңғарсынова Ф. Әулиедей ұлын елейді ел: [өлең]//Қазақ әдебиеті.- 1998. - 3 сәуір (№13). - 8 б.

            Оңғарсынова Ф.  Балалар  бағбаны: [М.Әлімбаев 70жаста] //Ақ желкен.- 1993.- №3.- 8 б.

            Оңғарсынова Ф.  Балалыққа саяхат; Түстер; Елес;Күз көрінісі; Реніш; Құмырсқа тірлік; Жер мен адам;Заман құлқы; Жалқы мен тобыр; Тауқымет; Хабарландыру; Шаршау; Айла: [өлеңдер] //Лениншіл жас.- 1991.-28 мамыр

   Оңғарсынова Ф.  Бас Орда//Егемен Қазақстан.- 2008.-  2 шілде.

      Оңғарсынова Ф.Басыңнан бақ көшкенде: Әріптес;Шындық; Мансап үйі; Сабақ; Суықтық; Қызығу;Дисгармония; Біз; Жан; Босағада; Керелену: [өлеңдер]//Қазақ әдебиеті.- 1991.- 28 маусым

            Оңғарсынова Ф. Бауырластарыма; Биліктігеайтылар сөз; Суықтық; Өсиет; Өзім; Өнер; Ашыну; Тілеу;Аңсау; Шешім: [өлеңдер] //Жалын.- 1994.- №5-6.- 50-59 б.

            Оңғарсынова Ф. Баяғы күз; Елес; Тілеу;Тақсірет; Ақыл; Торығу; Құлқын; Күн қайғысы; Адам мен жер; Сәуір; Нөсерден соң; Ұлытауым: [өлеңдер]//Атамекен.- 1992.- 14 наурыз

            Оңғарсынова Ф. Бәрі өзімізден: [ҚР ПарламентіМәжілісі қазақ тілінде сөйлей алатын депутаттарына үндеуі] //Ана тілі.- 2001.- 22 ақпан

            Оңғарсынова Ф.Бердiбектi "Бардюрбек" дегенi жаман болды ма?: [Шығыс Қазақстан облысының әкiмi Бердiбек Сапарбаев туралы]  //Айқын.- 2012. - 25 ақпан (№ 38). - 1-2 б.

            Оңғарсынова Ф. Боз жусанды даланың бозжорғасы: [Е.Дүйсенбаевтың 50 жасқа толуына] //Лениншілжас.- 1990.- 18 мамыр

            Оңғарсынова Ф.  Боздақ: [өлең] //Қазақ әдебиеті.-2003.-4 сәуір(№14).- 9 б.

            Оңғарсынова Ф.   Бұйрықпен жасалған іс қанға сіңбейді/әңг. Шөпеғұл Ж. //Егемен Қазақстан.- 2003.- 20 маусым

            Оңғарсынова Ф.  "Бүгінгі абаданымыз -Нұрсұлтан": [Президентік сайлау қарсаңында ақынмен өңгіме / әңг. Қ.Әлімбек]//Өркен.- 1991.-30 қараша

            Оңғарсынова Ф.  Бұл қазақта жігіттер бар..: [Қазақстанның мәдениет қайраткері Нариман Үлкенбаев туралы]//Ана тiлi.- 2009. - 15 қаңтар             

            Оңғарсынова Ф.  "Біз жақсылық туралы жазудыазайтып барамыз": [Белгілі ақын, Парламент депутатымен сұхбат /әңг. Қ.Мұқашев] //Атырау.- 2005. - 28 сәуір. - 5 б.

Оңғарсынова Ф.   Біздің қоғамда өзіне лайықдеңгейде жүрген бірде - бір әйел жоқ..: [Ақынмен сұхбат]   /әңг.Н.Байырбек //Айқын.- 2005. - 8 сәуір (№63). – 5 б.

Оңғарсынова Ф.  Даладай дархан: [РеспубликаПарламенті Сенатының Төрағасы қызметін атқарушы ОралбайӘбдікәрімов туралы сыр] //Егемен Қазақстан.- 2005.- 13 желтоқсан (№279).- 3 б.

            Оңғарсынова Ф. Дендросаябақ: [Облыстың әлеуметтiк-экономикалық дамуы жайында] //Тұмар.- 2012. - № 5. - 11 б.

            Оңғарсынова Ф.  Домбыра: [өлең] //Қазақәдебиеті.- 2006.- 24-30 наурыз (№12).- 15 б.

            Оңғарсынова Ф.  Достарым сиреп барады:[Қазақтың белгілі қаламгері К.Ахметбековты еске алу туралы] //Егемен Қазақстан. – 2006. – 18 тамыз

            Оңғарсынова Ф.  Дүниеден өтті бір алып:[Тұрлаулы тарихтың төріне аттандың: Д.А.Қонаевтың қайтыс болуына байланысты] //Егемен Қазақстан.- 1993.-25 тамыз

            Оңғарсынова Ф.  Ей, құм Нарын, құм Нарын..:[өлең]: М.Өтемісұлына арналған //Қазақ әдебиеті.-1991.-20 қыркүйек

            ОңғарсыноваФ.Ел бiлетiн азамат: оғам қайраткерi Қуаныш Сұлтанов туралы] //Айқын.- 2012. - 17 наурыз (№ 51). - 5 б.

      Оңғарсынова Ф.Ел мен жерді басындырмаймын!: [Атырау облысы туралы] //Атамекен.- 2001.- 22 маусым (№12).- 1 б.

Оңғарсынова Ф. Ел сүйенер азамат:  [«Теңiзмұнайқұрылыс» АҚ президентi Төкен Жұмағұлов туралы] //Егемен Қазақстан.- 2006.- 4 сәуiр                                                        

            Оңғарсынова Ф. Елбасы тегін  адам емес:[Президент Н.Назарбаевтың "Еуразия жүрегінде" аттыкітабы туралы ой-толғаныстар] //Егемен Қазақстан.-2005.- 28 маусым (№142).-  2 б.; Алтынорда.- 2009. - 1-7 қазан (№ 40). - 5 б.

            Оңғарсынова Ф. Елдікті еңселендіретін еңбек: [Біздің елбасы]//Егемен Қазақстан.- 2006.- 13 қаңтар

  Оңғарсынова Ф.  Елорда – елдің жүрегі, елдіктің бір тірегі: [мақалалар] //Егемен Қазақстан. – 2005. – 18 ақпан. – Мазм.: Оңғарсынова Ф. Көзін тігіп қызықсын әлем бүгін.

            Оңғарсынова Ф. Еңбегіміз ескерілуі тиіс: [ақша алалап қосылмасын! "Құпия қаулы"(Заң газеті 1994 ж. 3қараша (№1) атты мақалаға үнқосулар] //Заң газеті.-1995. -1-7 қаңтар (№1).- 10 б.

 Оңғарсынова Ф. Еңселі еменнен айырылдық..: [жазушы С.Бердіқұлов туралы]//Егемен Қазақстан.- 1994. -28 мамыр

            Оңғарсынова Ф. «Жайықты сағынбау мүмкін емес...»: [ақын Ф.Оңғарсыновамен сұхбат] /Сұхбаттасқан Б.Бабаш //Алтын Орда. – 2006. – 27 мамыр

            Оңғарсынова Ф.   "Жақсы іс жалғасымен құнды": [ҚРПарламент Мәжілісі депутатының жаңа жыл қарсаңындасұрақтарға жауабы / Әңг. Ж.Темірғали] //Атырау.- 2003.- 25 желтоқсан.- 4 б.

            Оңғарсынова Ф. Жеңеше: [өлең] //Ана тілі.- 1998.- 1 қыркүйек(№ 35).- 16 б.; Атырау.- 1996.- 19 қыркүйек

            Оңғарсынова Ф. Жер мен адам: [өлеңдер] //Лениншіл жас.- 1991.- 18 мамыр
            Оңғарсынова, Ф. "... жердегі барлық адамның жүрегін өрте жырыңмен!": /орыс. ауд. Ф. Оңғарсынова //Егемен Қазақстан. - 2006. - 6 маусым. - 5 б.
            Оңғарсынова Ф. "Жоғалған махаббат":[өлең]//Лениншіл жас.- 1991.- 7 наурыз

            ОңғарсыноваФ.Жолда; Катон; "Баян"; Шыңғыстай; Ғашықтық; Талпыныс; Қоштасу; Сағыныш;Аға;Мұзтау; Марқакөл:[өлеңдер]//Атамекен.- 2012.- 23 ақпан (№ 4).- 6 б.

Оңғарсынова Ф.  Жұлдыз тағдырлы жазушы:[Ш.Мұртазаев 60 жаста] //Жас Алаш.- 1992.- 10 қыркүйек

            Оңғарсынова Ф. Жүректің сөзін сөйле, тіл; Көш;Ұйқы; Бекіну; Шындықты іздеу: [өлеңдер] //Парасат.-1991.- № 8.- 12-13 б.

            Оңғарсынова Ф. Жүзік пен сырға: [ақын Фариза Оңғарсыновамен әңгіме /әңгімелескен З.Қоңырова] //Егемен Қазақстан. – 2011. – 20 шілде. – 5 бет.

            Оңғарсынова Ф.Иман және қоршаған орта; Арылу //Дүние.- 2002.- № 1.- 31-33 б

            Оңғарсынова Ф. Иманғали: [тұлға]//Егемен Қазақстан.- 2006.- 26 желтоқсан

            Оңғарсынова Ф. Кемел шақтың кең тынысы: Мінез;Өлең: [өлеңдер] //Қазақ әдебиеті.- 2004.- 22 қазан (№42).- 9 б.

            Оңғарсынова Ф. Кие жырдың шапағаты: [ақынМ.Мақатаевқа Мемлекеттік сыйлықтың берілуі жайлы] //ЕгеменҚазақстан.- 2000.- 29 желтоқсан

            Оңғарсынова Ф. Кез - келгенге түсінікті болғымкелмейді: [ақын, депутатпен сұхбат] /әңг. Н.Байырбек//Қазақ әдебиеті.- 2002.- 7 маусым.- 3 б.

            Оңғарсынова Ф.  Көркем сөзбен сурет салған //Атырау.- 2011.- 7 мамыр (№55).- 3, 6-7 б.

            Оңғарсынова Ф. Күй - Қаршыға: [өлең]//Ақ желкен.- 1996.-№ 9. - 32-33 б.; Атырау. – 2010. – 9 кыркүйек

            Оңғарсынова Ф.  Күн ғұмырлы тағдыр - жыр: [ақын М.Мақатаевтың туғанына 60 жыл толуына]
 //Қазақәдебиеті.- 1991.-5 шілде; Мұқағали.- 2007.- № 4.- 5-10 б.

            Оңғарсынова Ф. Күнім бөбегім: [өлең] //Қазақстанмұғалімі.- 1999.- 29 мамыр

            Оңғарсынова Ф. Қалғып кетпе,қазақы қанағатым":[ақын Ж.Ерманның поэзиясы жайында.]//Айқын.- 2012.- 2 қазан (№184).- 5 б.

            Оңғарсынова Ф. Қыз баланың тағдыры-ай...: [өлең] // Жұлдыз.- 2009. – Наурыз. - № 3.- 34-36 б.

Оңғарсынова Ф. Қыр қазағының қартайғандағы сөзi: [өлең] // Жас Қазақ.- 2008.- 7 наурыз

Оңғарсынова, Ф. Қырық бес сөз : ["Бір ел - бір кітап" акциясы туралы] / Ф. Оңғарсынова  //Егемен Қазақстан. - 2007. - 25 қыркуйек. - 4 б.

Оңғарсынова Ф. Махаббат лирикасының антологиясы: [өлеңдер] //Парасат. – 2010. - №11. – 12 б.
            Оңғарсынова, Ф. Махаббат мектебі: [өлең] //Денсаулық. - 2006. - № 2. - 21 б.
            Оңғарсынова Ф. Махамбет тойын лайықты өткізу әрбір атыраулықтың қасиетті парызы //Атырау.- 2002.- 12 қазан

            Оңғарсынова Ф. "Махамбеттің жерлесімісің?!":[Гурьевтегі ақын поэзиясы күндері қарсаңында]//Атырау.- 1990.- 11 қазан

            Оңғарсынова Ф. Мәңгі айналдың халқыңның тұлғасына: [Қ.Аманжолов] //Ана тілі. – 2011. – 15 қыркүйек (№37). – 3 бет.

            Оңғарсынова Ф. Мәңгiлiкпен кездесу: [өлең] //Мұқағали.- 2006. - №11/12.- 5 б.

Оңғарсынова Ф.  «Мезгілсіз дәурен» жайында:[әңгіме] //Қазақ әдебиеті.- 2007.- 9 наурыз (№10).- 15б.

             Оңғарсынова Ф. Мейірім шуағы: [дәрігер Р.Ө.Байқошқарова туралы] //Егемен Қазақстан. – 2011. – 6 қазан

             Оңғарсынова Ф. "Мен Атыраулықтарды төменненемес, биіктерден іздеймін": [Кездесу кештен /Дайынд.Қ.Мұқашев] //Атырау.- 2006. - 29 сәуір. - 17 б.

             Оңғарсынова Ф. «Мен Елбасыға сенемін» //Егемен Қазақстан. – 2011. – 25 наурыз

            Оңғарсынова Ф.Мен Елбасының саясатын қолдаймын: [Ақынның сайлау туралы ойы. / дайынд. Қ.Байдәулет] //Айқын.- 2012. - 16 қаңтар (№ 8). - 5 б.

            Оңғарсынова Ф. Мен оны туысымдай көретінмін:[Махамбет жайлы сұхбат] //Алтын орда.- 2003.- 12 қыркүйек

            Оңғарсынова Ф. "Мен өлеңді біреуге үлгі болуүшін жазбаймын" / Әңг. М.Ершу //Атырау.- 2007. – 13қаңтар. - 12 б.

Оңғарсынова Ф. Менің досым - халық: [ҚазақстанРесп. Парламенті Мәжілісінің депутаты, ақынның өзі туралыәңгімесі / Әңг. М.Дәдікбай] //Ана тілі.- 1998.- 29 қазан.- (№ 43).- 4 б.

            Оңғарсынова Ф. Менің замандастарым Гүлзада, Нұрпейіс:
[дәрігер  Г.Ізбасова мен депутат Н.Мақаш туралы] // Ана тілі. – 2006. – 12 қаңтар

            Оңғарсынова Ф.  Министр: [Зағипа Балиева туралы]//Егемен Қазақстан.- 2009.- 13 қаңтар. – 5 б.

Оңғарсынова Ф.  Мұқағалиға (М. Мақатаевқа):[Өлең]//Қазақ әдебиеті.- 1999.- 9 шілде (№ 28).- 1 б.

Оңғарсынова Ф. Мұқағали және Фариза/әңг. Жақыпжан Нұрғожаев //Егемен Қазақстан.- 2013.- 24 қаңтар (№48).- 6 б.

Оңғарсынова Ф. Мұқағали туралы жыр: [өлең] //Түркістан. – 2011. – 28 шілде (№30). – 9 б.

            Оңғарсынова Ф.Мұхаммед пайғамбар //Жалын.- 1991.- № 2.- 14-29 б.; Дүние.- 2005.- № 10.- 2-30 б.

            Оңғарсынова Ф.  Намыс бер, ой бер ұланға,шамырқанып шығарға, ақырып теңдік сұрарға:[И.Таймановтың 200 жылдығына арналған Исатай ауд.мерейтойдан репортаж] //Атырау.- 1991.- 24 сент.

            Оңғарсынова Ф. Нұрлан Балғымбаев: [тұлға]//Егемен Қазақстан.- 2007. - 17 қараша 

ОңғарсыноваФ.Оғыланды: [өлең] // Дала.- 2011. - 10 б.

            Оңғарсынова Ф.Оқырманға ой салатын газет: ["Алтын Орда" газетi жайында оқырман пiкiрi.]  //Алтын орда.- 2011. - 1 желтоқсан(№ 48). – 22б.

            Оңғарсынова Ф. Өз халқыңды сүю - көпірме сөземес, оған деген жанашырлық / әңг.Ж.Қуанышбекқызы//Егемен Қазақстан.- 2009. - 17 қараша (№ 377/378). – 5б.

            Оңғарсынова Ф. «Өсиет»: кітабынан бірнеше өлеңдер //Бастауыш мектеп. - 1996. - № 3. - 24 б.

            Оңғарсынова Ф. Парасат биігі:[журналист Сауытбек Абдрахмановтың өмірі мен өнегесі] //Қазақ әдебиеті. – 2011. – 4 қараша (№44). – 6 б.

            Оңғарсынова Ф. Пушкиннің шығыстық рухы: [поэзия] //Қазақ әдебиеті. – 2013. – 7 маусым. – 8 б.

            Оңғарсынова Ф. Сахнаның сөнбейтін шырағындай //Егемен Қазақстан. – 2010. – 25 қыркүйек

            Оңғарсынова Ф.  Сәулелі нұрдың шұғыласы  //Егемен Қазақстан.- 2007.- 11 мамыр

            Оңғарсынова Ф. "Сенім жасай берсін!": [ақынныңадалдық пен қайырымдылық, елдік және бірлік жайындаөсиет әңгімесі / Әңг. Н.Үркімбаева] //Жалын.- 1990.- №1.- 13-15 б.

            ОңғарсыноваФ. Тағы да Мұқағали туралы:[ақын М.Мақатаевтың қарасөзбен жазылған "Қош, махаббат" жинағы жайлы] //Мұқағали.- 2007.- №3.- 14-16 б.

            Оңғарсынова Ф. Талант: [Алаштың ардақтысы] //ЕгеменҚазақстан.- 2009.- 15 желтоқсан

            Оңғарсынова Ф. Талантты тiрiсiнде қадiрлей алсақ...: [Әуезхан Қодардың өлеңдерi туралы] //Қазақ әдебиетi.- 2007.- 28 қыркүйек – 4 қазан. – 8 б.

            Оңғарсынова Ф. Таразым – тал бесігі қазағымның: [өлең] //Қазақстан музейлері. – 2007. - №3. – 23-б. 

            Оңғарсынова Ф.  Тәуелсіздік толғауы:1994 //Егемен Қазақстан.- 2001.- 27 маусым

            Оңғарсынова Ф. Толғаныс: [Мақатаевтың 60 жылдығына арналған кештегі сөзі] //Мұқағали. – 2007. - №5. – 11-12 б.

            Оңғарсынова Ф.Торғайдың таланттары: ["Ақкөлден ұшқан аққулар" концертiнен туған ой]  //Айқын.- 2011. - 11 тамыз (№ 147). - 12 б.

            Оңғарсынова Ф.Туар деп  алдан арман күн; Сағына түссін дедің бе?; Сен туралы; Қызғанып қалма,жаным, сен; Жүрші, жаным; Аяулым!; Мен кеттім оралмасқабуып белді: [өлеңдер] //Ана тілі.- 2008. - 13-19 наурыз.  (№11).- 10 б.

Оңғарсынова Ф. Туған жерін әлі көрмепті:[ақынмен әңгіме] /Әңг. А.Сейтақ //Жас Алаш.- 2002.- 1тамыз.

            Оңғарсынова Ф. Түркілердің, өр Алтай, төркіні едің: [өлеңдер] //Егемен Қазақстан. – 2011. – 16 қыркүйек. – 5 б. 

            Оңғарсынова Ф. Тіршілік тамыры: [Президенттің жолдауына орай] //Егемен Қазақстан.- 2002.- 13 мамыр (№104 -105).- 2 б.

            ОңғарсыноваФ.Ұлт зиялылары ұйысатын үй: [Қазақстан Жазушылар Одағының 14-шi құрылтайында құттықтау сөзi.] //Қазақ әдебиетi.- 2012. - 28 қыркүйек - 4 қазан (№ 40). - 2 б.

            Оңғарсынова Ф. Ұлылар рухы ұлтты тәрбиелейді: [Махамбеттің 200 жылдығы  туралы ойлар]//Атырау.- 2001.- 21 маусым

   Оңғарсынова Ф.  Ұлылардың жалғасы: [жазушыТ.Ахтанов 70 жаста] //Халық кеңесі.- 1993.- 25 қараша

            Оңғарсынова Ф. Үлкен жүректі ақын еді: [Меңдекеш Сатыбалдиевтің туғанына - 70 жыл] //Алтын Орда.- 2007. - 13 - 19 желтоқсан

            Оңғарсынова  Фариза: "Пәктiгiңдi кешпейдi бұл ағайын": [Халық жазушысы, ақынның өзi туралы әңгiмесi /әңг. Т.Әбдiрайым] //Қазақ әдебиетi.- 2000.- 21 сәуiр (№ 16).- 5 б.

            Оңғарсынова Ф. Хат: [«ҚР бiлiм беру iсiнiң үздiгi», Шығыс Қазақстан облыстық бiлiм және ғылым кәсiподақтар ұйымының төрайымы Жазира Ибраева туралы бiр үзiк сыр] //Егемен Қазақстан. - 2007. – 20 қазан

            Оңғарсынова Ф.Шапағатты жырлар:[ақын Жұма-Назар Сомжүректiң "Алланың 99 көркем есiмiне - 99 көркем жыр" атты кiтабы туралы]  //Ана тiлi.- 2012. - 15 - 28 наурыз (№ 11/12). - 6 б.

            Оңғарсынова Ф.Шыққан күндей жарқ етiп...: [ҚР Президентi Н.Назарбаев туралы.] //Егемен Қазақстан.- 2010. - 6 шiлде (№ 279/280). - 10 б.; Атырау.- 2012.- 29 қараша (№138).- 2-3 б.              

            Оңғарсынова Ф. Інілерім: өлең: [НұрпейісМақашевқа арналған] //Атырау.- 1996.- 20 қаңтар

   Оңғарсынова Ф.  Іңкәр үміт //Егемен Қазақстан.-2008. - 26 қараша (№ 357/360).- 16 б.

Өмірі мен шығармашылығы жайындағы әдебиеттер


            Азаматтық әуендер айшығы //Хакімжанова М. Шығармалары. Т.3.: [естеліктер, мақалалар]. – Алматы: Жазушы, 2006. – 349-353 б. 

            Аңсар (Фариза Оңғарсыноваға) //Бабаш Б. Сағыныш қалды көзімде. – Алматы: жалын, 2011. – 111-112 б. – (Жас толқын).

    Ару ақын //Ораз Нұрғожа. Көп томдық шығармалар жинағы. – Алматы: Санат, 2007. – 195-202 б.

            Асқаров С. Қос қарлығаш: [Кеңес Одағының Батырлары М.Мәметова мен Ә.Молдағұлованың ерліктері жәнемайданнан жазған хаттары туралы] //Арулар отты жылдарда /Құраст. Ф.Оңғарсынова.- Алматы, 1975.- 18-29,44-47 б.

            Әдеби өмір шежіресі. – Алматы: «Ан арыс» баспасы, 2009. – 240,307 б.

            Базарбаев М. Таңдамалы шығармалар. Т.1. Әдебиет және дәуір. – Астана: Нұр-Астана, 2009. – 387 б.

            Беташар //Құрманғали Қ. Әулиекөл әуендері: Өлеңдер мен поэма, әдеби портреттер. – Алматы: «Ана тілі» баспасы, ЖШС, 2012. – 93 б.

   Бөпежанова Ә. Дәуірмен үндескен – бақытты өлең //Уақыт және қаламгер: Әдеби сын. Сегізінші кітап. – Алматы: Жазушы, 1981. – 203 б.

            Дәулетбаева Ә. Фаризаға //Ақберен. – Ақтөбе: «А-Полиграфия» ЖШС. – 2003. – 31-32 б.

            Досанов С. Қазына: Әдеби-сын мақалалар мен портреттер. – Алматы: жазушы, 1987. – 200,287,288,289 б.

            Дүниеге келген жыр үшін (Фариза Оңғарсыноваға) //Сейілжанова Т. Тағзым. – Алматы: «Санат», 2002. – 128 -129 б.   
           
Жұмабек С.Е.  Поэзия патшайымы: [Фариза Оңғарсынова]//Жұмабек С. Сын әуені: Әдеби ой-толғаныстар. - Астана:Елорда, 2001.- 191-198 б.

            Жүсіп Қ.Ө. Махамбеттану мәселелері. – Алматы: Асем-Систем, 2005. – 93,99 б.

            Жыр дүлей //Тоқбергенов Т. Ай мүйіз: [портреттер, эсселер.] – Алматы: Жалын, 1990. – 133 б.

            «Жырлары жанарында жарқылдаған...» //Жұмабек С. Сын пернесі: [мақала, сұхбат, эсселер]. – Алматы: «Жазушы»,1989. 222 – 235 б.

            «Жырлары жанарында жарқылдаған...» //Жұмабек С. Таңдамалы шығармалары. – Алматы: «Ан Арыс» баспасы, 2009. Т.2. – 131-142 б.

            Көбейсін алуан-алуан жақсы ақындар //Сейітов С. Өлең өлкесінде: Мақалалар мен зерттеулер. – Алматы: Жазушы, 1984. – 240-248 б.

            Қазақтың Фаризасы //Елемес Қ. Туған жер таңы. – Ақтөбе: А-Полиграфия ЖШС, 2003. – 93-98 б.

            Қазақ әдебиетінің тарихы: 10 томдық. Т.9.: [«Алмас қылыш» поэмасы] – Алматы: ҚАЗақпарат, 2005. – 32,80,92 б.

            Қазына / Құраст. Әжіғалиев Н.; ӘнесҒ.(жауапты шығ.) ж.б.- Алматы; Атырау:Арыс; Атырау-Ақпарат, 2002.-(Атырауақын-жазушыларының кітапханасы). - 31 кітап: Фариза Оңғарсынова.-2002.
- 240 б,сур.

            «Қасіреттен тұрады бақыттым да» //Медетбек Т. Баба дәстүрдің мұрагері кім: [Туған әдебиет туралы ойлар]. – Алматы: Өлке, 2001. – 153-163 б.

              Қирабаев С. Биiк сезiм ақыны: Ф.Оңғарсынованың "Дауа" жинағы туралы //Қирабаев С. Талантқа құрмет: Мақалалар, зерттеулер, портреттер.- Алматы, 1988.- 129-148 б.

            Қирабаев С. Мұң мен сезiмнiң ақыны: Ақын Фариза Оңғарсынованың "Дауа" жинағы туралы //Қирабаев С. Көп томдық шығармалар жинағы.- Алматы : Қазығұрт, 2007.- Т.4.- 234-254 б.

            Мақпырұлы С., Сыдықов Т. Қазақ әдебиеті. ІІ бөлім: Оқулық. – Астана: Фолиант, 2007. – 237 – 238 б.   

            Мұқағали қайтқанда //Медетбек Т. Күретамыр. – Алматы: Білім, 2012. – 277-278 бет. (Мұқағалидың «Фаризаға» деген өлеңі туралы)

            Оңғарсынова Ф. Ақмоншақ жырлар //Сатыбалдиев М. Еске алу кітабы. – 4-5 б.

            Оңғарсынова Фариза //Атырау: Энциклопедия. – Алматы: Атамұра, 2000. – 317 б.

            Оңғарсынқызы  Фариза. Әулиедей ұлын елейді ел: [Өзбекәлі аға дүние салғанда...] //Рух сарбазы /Құраст. Қ.Ергөбек. – Алматы: ҚАЗақпарат, 2011. – 22 б.

            Оңғарсынова Фариза //Қазақ әдебиеті: Энциклопедия. – Алматы: Білім, 1999. – 531 б.

            Оңғарсынова Ф. Үлкен жүректі ақын еді // Сатыбалдиев М. Еске алу кітабы. – 6-15 б.

Оңғарсынова Фариза //Қазақ әдебиеті: [энциклопедиялық анықтамалық.] – Алматы: «Аруна Ltd.» ЖШС, 2005. – 414 б.

            Оңғарсынова Фариза //«Қазақстан жазушылары: ХХ ғасыр»: [Анықтамалық.] – Алматы: «Ана тілі» баспасы ЖШС. – 2004. – 241 б.

            Оңғарсынова Фариза //Қазақстан жазушылары: [Анықтамалық] /Құраст. Қамшыгер С., Жұмашева Қ.- Алматы: «Ан Арыс» баспасы, 2009. – 308 б.

            Оңғарсынова Фариза. Терең ағыстар: Ханбибі Есенқарақызына //Хан қызындай Ханбибі /Құраст. Н.Бегалыұлы. – Шымкент: Ордабасы, 2003. – 158. – 162 б.

            Өз төрім деп өте бер (Фаризаға): [Өлең] // Әжіғалиев Н.: Таңдамалы. Жыр кітабы. – Алматы: Жазушы, 2002. – 238 б.

            «Өлең, мен сені аялап өтем!» //Боранғалиұлы Т. Ғасырға сыр.: [Мақалалар, толғамдар, зерттеулер]. – Астана: Елорда, 2001. – 300-301 б.

            Өлең өңірінде //Ысқақұлы Д. Қазақ әдеби сынының тарихы. – Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2011. – 361,368,369,370 б.

            «Поэзия - әйелдей жұмбақ әлем...»: [Фариза Оңғарсынова шығармашылығы туралы ой үзіктері] //Бөпежанова Ә. Өнер – жеке тәжірибе: [Сыни-мәдениеттанушылық кітап.1.]. – Алматы: Жібек жолы, 2007. – 31 б.  

 Поэзия патшайымы: Екінші мақала //Жұмабек С.Е. Сын симфониясы: Таңдамалы: [Әдеби толғаныстар, мақалалар.] – Алматы: «Алатау» баспа-полиграфиялық корпорациясы, 2005. – 241 б.

            Поэзия патшайымы //Жұмабек.С. Сын әуені: [Әдеби ой-толғаныстар.] – Астана: Елорда, 2001. – 191 б.

            Поэзия патшайымы //Жұмабек С. Таңдамалы шығармалары. – Алматы: «Ан-Арыс» баспасы, 2009. Т.2. – 143-150 б.

            Поэзия патшайымы //Қалижанов У. Замана сыны. – Астана, «Астана - полиграфия», - 2010. – 113-126  б.

Поэзия сәулесі //Кеңшілікұлы А. Қазақты сүю. – Алматы: Өнер, 2008. – 66 б.  

            «Сен менің жүрегімдесің» //Сарбалаұлы Б. Жиырма бес: [Әдеби эссе, сын мақалалар.] Т.1. – Алматы: «Ан Арыс» баспасы, 2008. – 242-257 б.

            Тәжібаев. Ә. Ой мен сезім нақыштары //Сөзстан: Әдеби мақалалар. – Алматы: Жалын, 1981. – 184 бет.

            Тәжібаев Ә. Өмір және поэзия. – Алматы: Қазмемкөркемәдеббас, 1960. – 468 б.

Туған жер туралы толғаныс//АроновЖ. Айналайын,Атамекен!:Қазақстанның геофизикалық барлау жұмыстарына арналған.- Алматы, 2010.- 21-23 б.

            Уақыт диалогы (Фариза ақын және Мен) //Айек. Шырақ: Өлеңдер, дастандар, аңыз-хикая, ертегілер. -Астана: "Аударма" баспасы, 2004. – 81-87 б.      

            Уақыт және қаламгер /Құраст. Р.Бердібаев. – Алматы:Жазушы, 1984. – Алматы: Жазушы, 1984. – 57 б.

Фариза //Кекілбайұлы Ә. Мейір сөз (көзі бар замандастар хақында): Шығармаларының жиырма томдық толық жинағы.Т.13. – Алматы: Жазушы, 2011. – 39-60 б.

            Фариза ақын //Тәуелсіздік нұрландырған Атырау: [Танымдық-анықтамалық кітап.] - Алматы: Өлке, 2001. -  160-161 б.

            Фариза апаға //Шәкіров Т. Мен өмірге ғашықпын. – Атырау қаласы, 2010. – 52 б.

            Фариза туралы сөз //Қирабаев С. Тәуелсіздік рухымен: [Зерттеулер, мақалалар, естеліктер.] – Астана: Фолиант, 2002. – 317-321 б.

            Фаризаға //Жылқышиев А. Таң самалы: өлеңдер. – Алматы:Өлке, 1997. – 52 б.

            Фаризаға //Қарасаева Ж. Сүтақы: Өлеңдер жинағы. – Аққыстау: Исатай аудандық баспаханасы, 1999. – 109 б.

            Фаризаға //Мақатаев М. Шығармаларының толық жинағы: Көп томдық. 3 бас.: Өлеңдері мен поэмалары. – Алматы: Жалын, 2008. – 72 б.

            Фаризаға //Мақатаев М. Үш томдық шығармалар жинағы. – Алматы: Жазушы.Т.2.: Өлеңдер мен поэмалар. – 1993. – 230-232 б.

            Фаризаға //Ниетқалиева Г., Базарбаев С. Ақбота күнді аңсаумен. – Ақтөбе: «А-Полиграфия» ЖШС, 2003. – 118 -119 б. – (Атырау жас таланттарының антологиясы).

            Фаризаға! //Өмір - өзен: [өлеңдер мен дастандар] / Құраст. Б.Қошым-Ноғай. – Алматы: Раритет, 2005. – 127 б.

            Фаризаға //Салықов К. Дүлдүлдердің дүбірі. – Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2011. – 246 б.

            Ф.Оңғарсыновамен кездесуде //Толқынова Ш. «Қарлығаш қанат»: [өлеңдер.] – Алматы: «Жалын баспасы» ЖШС, 2010. - 79-80 б.

            Фариза Оңғарсынова (1939) //Абдрахманов С. Жиырмасыншы ғасыр жырлайды: [Қазақ поэзиясының антологиясы.] Т.1. – Алматы: Раритет, 2007. – 425-426 б. – («Алтын қор» кітапханасы)

            Фариза Оңғарсынова. Әбділда Тәжібаев туралы ойлар //Толағай тұлға тарлан еді...: [Ақын Әбділда Тәжібаев туралы естеліктер] / Құраст. Г.Мырзахметова. – Алматы: Білім, 2008. – 106 б.

            Фариза Оңғарсынова /Бас ред. Н.Әжіғалиев, жауапты шығарушы Ғ.Әнес.- Алматы: Арыс,2002.- 240 б.- (Атырау ақын-жазушыларының кітапханасы. Қазына. 31-кітап).

Фариза Оңғарсынова. Күздің соңғы күндері;Сәулелі іңір; Жайлау таңы және т.б.  //Өлең өлкесі: [қазақ табиғат лирикасының антологиясы] /Құраст. Ж.Әскербекқызы. – Алматы: Жазушы,2009.- 338-349 б.                                                                                   

            Фариза Оңғарсынова: Өлеңдер топтамасы //Қазақ совет поэзиясының антологиясы: Екі томдық. – Алматы: Жазушы, 1977.  Т.2. – 487 б.

   Фариза Оңғарсынова (1939 жылы туған) //Қазақ әдебиетіне  арналған хрестоматия – ІІІ кітап. – Астана: «Арман-ПВ» баспасы, 2007. – 513-516 б.

   Шайыр: Фариза Оңғарсыноваға //Қарағызұлы Б. Өң. Мен. Түс: [өлеңдер.] – Алматы: «Жалын баспасы» ЖШС, 2001. – 70 б.  

    Шәріпов Ә. Қазіргі дәуір және қазақ совет әдебиетінің даму проблемалары. – Алматы: Ғылым, 1973. -287 б.

            Шәтенова С. Фаризаның мінезі //Ақ шағала. – Ақтөбе: «А-Полиграфия», ЖШС. – 2003. – 105-107 б. – (Атырау жас таланттарының антологиясы).

Ақын шығармашылығы туралы диссертациялық авторефераттар

            Еңсепова Г.Б. Фариза Оңғарсынова – журналист, публицист.: Филология ғылымд. кандид. ғылыми дәреж. алу үшін дайынд. дисс. автореф. – Алматы, 2009. – 26 бет.

            Есіркепова К.Қ. 1968-80 жылдардағы қазақ әйел – ақындар поэзиясының тілі (Ф.Оңғарсынова, М.Айтқожина, А.Бақтыгереева, К.Ахметова шығармалары негізінде).: Филология ғылымд. канд. дәреж. алу үшін дайынд. дисс. автореф. – Астана, 2005. – 29 б.

            Керимбекова Б.Д. Фариза Оңғарсынова поэмаларындағы идеялық  –  көркемдік ізденістер.: Филолог. ғылымд. кандид. ғылыми дәреж. алу үшін дайынд. дисс. автореф.- Алматы, 2008. -  30 б.

    Мүтиев З.Ж. Фариза Оңғарсынованың лирикасы.: Философ. ғылымд. кандид. дәреж. алу үшін дайынд. дисс. автореф. – Алматы, 2000. – 30 б.

Өмірі мен шығармашылығы туралы мерзімді басылым беттерінде жарық көрген мақалалар

            Абдырова А. Қыз-ақындардың сезім мөлдірлігін жырлау  ерекшеліктері //Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2009. - № 6.-105-108 б.

            Ақбаев С. Сандуғаш сазы: [ақын Ф. Оңғарсынова жайында] //Коммунизм туы.- 1989.- 5 авг.

Ақдәулетов М.  "Дауыл күнгі дарияның күшіндейбір...": [Ақын Ф.Оңғарсынованың "Қыз ғұмыр" атты кітабытуралы] //Қазақ әдебиеті.- 1997.- 4 наурыз (№ 9). – 10б.

            АқдәулетовМ.Фариза: [ақын Ф.Оңғарсынованың шығармашылығы жайлы] //Дәуiр.- 1995. -23 ақпан

            Ақдәулетұлы М.  Өлең оты маздайды Қарасазда..: [ақын Ф.Оңғарсынованың 60 ж. орай өткен жас ақындар сайысы туралы] //Қазақ әдебиеті.- 1999.- 9 шілде(№ 28).- 8-9б.

  Ақсұңқарұлы С. Құбылыс: [ақын Ф.Оңғарсынова туралы] //Жас Алаш. – 2013. – 4 маусым (№43). – 5 б.

            Ақүрпекова Г. Ақын, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Фариза Оңғарсынованың табиғат лирикасы жайлы сыр//Қазақстан мұғалімі.- 1995.-26 шілде

      Ақүрпекова Г.     Ақын Фариза Оңғарсынованың табиғатлирикаcы //Атамекен.- 2009.- 28 шілде (№14).- 6 б.

            Ақүрпекова Г. Табиғат жырлары тіл қатса..: [ақын  Ф.Оңғарсынованың табиғат лирикасы туралы] //Атамекен.-1996.- 27 наурыз(№ 6) -6 б.

            Ақын Фариза Оңғарсынова 70 жаста: [ Ф.Оңғарсынова 70 жасқа толды] //Қазақстан.- 2010. - 28 қаңтар (№ 2). - 17 б.
           
Алмасбекұлы М. Фариза, Фаризажан, Фариза қыз...//Алаш айнасы.- 2009.- 1 желтоқсан (№ 212).- 5 б.

            Амалбек Б. Елінің еңлік гүлі: [ақын Ф. Оңғарсынова жайлы]  //Егемен Қазақстан. - 2000. - 8 ақпан. - 6 б.

   Аронов Ж. Фариза ақынның алғашқы шәкірттері //Ана тілі.- 2010.- 21-27 қазан.- (№42).- 10 б.

            Аронов Ж. «...Өмірде ақындардың бәрі жалғыз...»: [Қазақстанның Халық жазушысы Фариза Оңғарсынова туған жерінде] //Атырау. – 2000. – 20 сәуір. – 4-5 б.

            Аронов Ж. "...Өмiрде ақындардың бәрi жалғыз...": Ф.Оңғарсынова туралы [эссе] //Алтын орда.- 2009.- 24-31 желтоқсан (№ 52).- 10 б.

            Асқар А. Амал туды - Наурыз келдi!: ["Амал" - бүгiнгi "Наурыз" мерекесiн наурыздың 14-i күнi атап өткен] //Алаш айнасы.- 2012. - 15 наурыз (№ 44). - 3 б.

            Аталы сөз – арға сын: [Қоғам, әдебиет қайраткерлерінің ой-толғамдары] //Қазақ әдебиеті. – 2013. – 6-12 қыркүйек. – 1,3 б.

            Атымызды сыртымыздан сатпаңыздар! /ОңғарсыноваФариза, Юлдашев А., Молдағалиев Тұманбай, БердіғалиеваР.А., Яковенко П., Мұхамеджанов Қ.М., Шәріпова Ф. Дүзелханов А., Серкебаев Е., Жаманқұлов Тұңғышбай//Егемен Қазақстан.- 1996.-17 сәуір

            Аухатова Н. Махамбеттің жырлары елдікке, ерліккетәрбиелейді: [Атырауда респ.байқау мәреге жетіп,жеңімпаздар анықталды] //Атырау.- 2007. - 13 қазан. – 12 б.

  Ахметова Г. Ф.Оңғарсынованың "Оюлар" өлеңі //Ұлағат.-2007.- № 4.- 43-46 б.

            Ахметова К. Ақынның бiр сәтi, бiр күнi аңыз: [Ф. Оңғарсынованың 50 жасқа толуына] //Лениншiл жас.- 1989.- 22 дек.

            Аяпбергенұлы Р. Дала тағдыры: [ақын Ф.Оңғарсынованыңшығармашылығын  оқыту] //Қазақ тілі мен әдебиеті.-  2002.- №7.- 26-30 б.

Аяпбергенұлы Р. "Интервью"поэмасы: [ақынФ.Оңғарсынованың шығармашылығынан] //Қазақ тілі менәдебиеті.- 2003.- №9.- 48-50 б.

            Аяпбергенұлы Р."Мүшәйра": [Ф.Оңғарсынованың шығармаларын оқыту] //Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2002.-№ 6.- 31-33 б.

Аяпбергенұлы Р. Сырлы сөздi суреттер: Ф.Оңғарсынова поэзиясының тiлi және көркемдеу ерекшелiктерi, өлеңдерiндегi қанатты сөздер //Қазақ тiлi мен әдебиетi.- 2004.- №1 .- 72-78 б.

            Аяпбергенұлы Р.Фариза Оңғарсынова өлеңдерiндегi антоним //Қазақ тiлi мен әдебиетi.- 2004.- 2 .- 118-123 б.

            Аяпбергенұлы Р. Фариза Оңғарсынова поэмалары: [ақын  Махамбет туралы "Алмас қылыш" поэмасы] //Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2002.- №12.- 53-62 б.

   Аяпбергенұлы Р.Ф.Оңғарсынова поэмалары//Қазақтілі мен әдебиеті.- 2002.- №5.- 31-33 б.;Қазақ тiлi және әдебиетi.- 2003.- 1.- 61-67 б.

            Аяпбергенұлы Р. Фариза Оңғарсынова поэмалары //Қазақ тiлi мен әдебиетi.- 2003.-№3.- 57-62 б.

            АяпбергенұлыР.Сырлы сөзді суреттер: [Ф.Оңғарсыновапоэзиясының тілі және көркемдеу ерекшеліктері,өлеңдеріндегі қанатты сөздер] //Қазақ тілі менәдебиеті.- 2004. - №1 .- 72-78 б.

            Аяпбергенұлы Р. Фариза Оңғарсынова поэмалары: [ақынМахамбет туралы "Алмас қылыш" поэмасы] //Қазақ тілі менәдебиеті.- 2002.- № 12.- 53-62 б.

Аяпбергенұлы Р.Фариза Оңғарсынова поэмалары//Қазақ тілі және әдебиеті.- 2003.- №1.- 61-67 б.

             Аяпбергенұлы Р. Фариза Оңғарсынова өлеңдеріндегі антоним //Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2004.-  №2 .-118-123 б.

            Әбдікәкімов Т. Сұлу да сұсты өлең-жыр...: [ақын  шығармашылығы жайлы.]//Жұлдыз.- 2008. - № 8. - 179-192 б.

            Әбдірашев Жарасқан. "Менің" монологтары: [М.Мағауин, Ф.Оңғарсынова, Ө.Нұрғалиев, Қ.Жұмаділовтуралы терісқақпайлар]  //Таңшолпан.- 2001.- №1.-123-127 б.

            Әбсаттар М.Фариза қыз Арқадан келiп, Алатауға бас идi: [Қазақстанның халық жазушысы Ф.Оңғарсынованың 70 жылдық мерейтойы туралы]   //Алаш айнасы.- 2010. - 27 қаңтар (№ 10). - 5 б.

            Әдебиет саласындағы Қазақстан Республикасымемлекеттік Абай атындағы сыйлығын алғандар (1966-1990жылдар аралығы): [Мүсірепов Ғабитке - "Кездеспей кеткенбір бейне" кітабы үшін. 1970 ж.] //Абай.-1995. - №1/2.- 200 б.; Егемен Қазақстан.- 1995.-12 тамыз

Әжіғалиев Н. Өрттей сезімге оранған жыр өрімдей жастарға өнеге болып төгілді: [ақын, Парламент депутатыФ.Оңғарсынованың шығармашылығына арн. жыр кешіАтырауда өтті] //Атырау.- 2003.- 1 қаңтар.- 12 б.

Әлiмгереев Ө."Мен сiздердi сағынып жүремiн": [ақын Ф.Оңғарсынова туралы.] //Алтын Орда.- 2012. - 1 наурыз (№ 9). - 13 б.

Әлімгереев Ө.  Фариза Оңғарсынова: "Мен тілеймін күңкіл мен ұсақтықтан, Сақтағай деп даламның жігіттерін"  //Атырау.- 2010.- 26 қазан (№122).- 4-5 б.

             Әскербекқызы Ж. Қазақтың Фаризасы... //Алтын тамыр. - 2009. - №5. – 25-26 б.

            Бабаш Б. Фариза Оңғарсынова, ақын: «Жайықты сағынбау мүмкін емес...»: Сырашар //Алтын Орда. – 2006. – 5  мамыр

            Байғұт М. Өркениет және көркемниет немесе Фариза ақынның мақаласына орай //Егемен Қазақстан.- 2002.- 22 маусым.-(N 142).- 3 б.

             Байдаулетова Қ. Президенттік және мемлекеттік стипендиялар тапсырылды //Айқын. – 2011. – 8 ақпан. (№23). – 1,5 б.

            Байжан А.Фаризаның ақ орамалы. Дауы көп елдiң жауы көп: [Ф.Оңғарсынованың "Егемен Қазақстан" газетiне жариялаған "Азар елдiң ұлдары бiр-бiрiмен арбасар, атқа мiнген ұлықтың балағына жармасар" деген тақырыптағы мақаласына тоқталу] //Егемен Қазақстан.- 2004.- 20 қазан (260).- 2 б.

            Байниязова К. Кітапханада өткен шаралар: [әдебиет] //Кең Жылой. – 2013. – 6 маусым. – 11 б.

Бақытжанқызы Ж.Фариза өлеңдерiнiң көркемдiк өрнектерi //Қазақ тiлi мен әдебиетi.- 2011. - № 10.- 134-136 б.

            Балтабекқызы Т. "Фариза – ашылмаған сыр-қазына": [ақын Фариза Оңғарсынова] //Заң газеті. - 2009. - 11 желтоқсан. 

            Баязитова А."Поэзия патшайымының" шығармалары ұлықталды: [Ф.Оңғарсынованың "Дауа" атты жинағы "Бiр ел - бiр кiтап" жобасына ұсынылды] //Алаш айнасы.- 2013. - 16 наурыз (№ 44). 2 б.

            Бәймен А. Фариза ақынның жыр кешi: [Астанада өткен "Фариза және сiңлiлерi" атты жыр кешi жайлы.] //Нұр-Астана.- 2008. - 2-9 сәуiр (№ 14). - 4 б.

Берденұлы Т. Бекеттану ғылымы енді ғана басталып жатыр: [Бекет атаның туған жерінде өткен асына белгілі зиялы қауымдар қатысты]//Кең Жылой.- 2010.- 16 қыркүйек (№38).- 8-9 б.

      Беркімбаева Ш. Қазақ поэзиясындағы ерекше құбылыс//Егемен Қазақстан.- 2009. - 1 желтоқсан (№ 397/400). – 5 б.

            Беркімбаева Ш. «Қыз-ғұмырды» жырлай берші,  «жыр-ғұмыр!»: [ақын Ф.Оңғарсынованың шығармашылығытуралы]// Қазақ әдебиеті.- 2000.- 21 қаңтар(№3).  -8-9б.; //Атырау.- 2000.- 21 қаңтар       

            Бесiгiңдi түзе: [Президент сайлауы қарсаңына мақалалар топтамасы] //Қазақ әдебиетi.- 1998.- 23 қазан (№42).-3-5 б.

            Бисенов С. Фариза ақынға арналған жоба: [кітапхана]//Дендер.- 2013.- 4 сәуір (№14).- 9 б.       

            Болашақ Ж.Ақын Фариза Оңғарсынова туралы //Егемен Қазақстан. - 2011. - 23 сәуір

            Бөкенбаева Б. Фаризаның «Оюлары»: [ақынОңғарсынованың шығармашылығын еңбек сабағымен  біріктіріп оқыту тәжірибесінен]  //Ұлағат.- 2003. – №1.-15-17 б.

            Бөпежанова Ә. Өжет жырға өлiм жоқ: [ақын Ф.Оңғарсынова творчествосы туралы ой үзiктерi] //Өркен.- 1990.- 13 янв.

            Бүгiнгiнiң бар ақын қызы бiрiгiп, бiр Фаризадай бола алмайды: [ақын Ф.Оңғарсынованың соңғы шыққан жыр жинағы, әйелдер поэзиясы туралы ақындардың пiкiрлерi.] /дайынд. Б.Мұратқызы //Халық сөзi.- 2013. - 19 наурыз (№ 20/21). - 9,11 б.

            "Бiз сiздi әрқашан мақтаныш етемiз": [облыс әкiмi Халық жазушысы Ф.Оңғарсынованы қабылдады.] //Атырау.- 2010. - 23 қазан - 6 б.                                                                                    

Ғабдуллина Н. Фариза ақын – туған жерінде: [ақын Ф.Оңғарсынованың шығармашылық сапармен туған жеріне баруы туралы] //Алаш айнасы. – 2010. – 28 қазан

             Ғали Т. «Жазда жауған қар құсап, қыста ойнаған жасындай...»: [Алматының опера және балет театрында ақын Фариза Оңғарсынованың 70 жылдығы атап өтілді] //Айқын. – 2010. – 26 қаңтар (№11). – 5 б.
Дауылбаева  Г.Поэзия падишасы: [ Қазақстанның Халық жазушысы Фариза Оңғарсынованың шығармашылығымен таныстыру] //Мектептегі сыныптан тыс жұмыстары. - 2012. - №1.- 28-32 б.

Дәрелұлы Т. Атыраулық қаламгерлер ауданымызда болды: [жазушылармен кездесу.Әдебиетті насихаттау, ғасырлар тоғысында үзіліп қалған оқырманмен байланысты жалғастыру туралы.]//Серпер.- 2013.- 30 мамыр (№22).- 5 б.       

ДәулетбаеваӘ.Бірегей//Алтын орда.- 2009. - 8-14қазан (№ 41).- 10-11 б.

            Дәулетбаева Ә."Өнер адамының өзiнен басқа сенерi жоқ": [ақынмен сұхбат] /әңг. А.Бақтыгерейқызы //Атырау.- 2010.- 27 қараша.- 13 б.

            Дәулетияр Ж.  Мерейгер жырын мәнерлеп оқыды: [Қазақстан халық жазушысы, ақиық ақын Фариза Оңғарсынованың 70 жылдығына орай "Жыр әлемінің патшасы" тақырыбында шара өтті]//Нарын таңы.- 2009. - 17 қыркүйек.  

            Дәулетияр Ж. Өлеңнен өрнек түзген өмір: [«Бір ел – бір кітап» акциясы – 2013 ж.] //Нарын таңы.- 2013.- 13 маусым (№24).- 7 б.  

            Дәулетханқызы Б.Ақиқат пен адалдық семсерiндей...: [ақын Ф.Оңғарсынова поэзиясының өзгешелiктерi туралы] //Алаш.- 2012. - № 3. - 4-7 б.

            Досова Л. Қазақ әдебиетін ұлықтаған көрме//Нұр-Астана.- 2009.- 26 қараша (№ 47). - 4 б.

            Дөненбаева К.  Біздің Фариза: [ақын Ф.Оңғарсыноватуралы] //Егемен Қазақстан.- 2000.- 19 сәуір

            Дүйсенбайұлы Е. Ақындық қызмет: [Фариза Оңғарсынова һәм ұлттық рух] //Қазақ әдебиеті.- 2009. - 21-27 тамыз.  (№ 36).- 1,7 б.

            Дүсіпова Қ. Фариза - поэзия әлемінің жарық жұлдызы:[Ф.Оңғарсынованың шығармашылығы туралы] //Атырау.-1999.- 25 желтоқсан.- 4-5 б.

      Дулат Исабеков - нашар шығарма жазуды, тіптіортанқол шығарма жазудың өзін қылмыс деп есептейтінжазушы: [жазушының "Актрисасы" туралы бір топзиялылардың пікірлері] /Әңг. А.Мантаева,Ә.Меңдеке //ЖасАлаш.- 2006. - 7 қараша № 89 (15129) – 5 б. 

            Елеместегі Қ. Менің Фаризам: [қазақтың көрнектіақын қызы, қоғам қайраткері Ф.Оңғарсынова туралы]//Атырау.- 1999.- 21 қазан.- 2 б.

      Елорда - елдің жүрегі, елдіктің бір тірегі:[Астана қаласының өркендеуі туралы ақын – жазушылар  т.б. астаналықтардың мақалалар топтамасы] //ЕгеменҚазақстан.- 2005. - 18 ақпан (№ 31).- 3 б.

            Еңсепова Г.     Фариза Оңғарсынова аудармалары//Қазақтілі мен әдебиеті.- 2007.-  № 8.- 110-112 б.

      Ерғалиқызы А. Шындық соққан шын өнер: [ақынФ.Оңғарсынованың шығармашылығы туралы] //Қазақәдебиеті.- 2005.- 28 қазан (№ 43).- 8 б.

            Ережепов Қ. Халқының қанынан жаралғандай: [ақынФ.Оңғарсынова туралы] //Егемен Қазақстан. - 2000. - 19сәуір

      Ершу М. Алаштың ардағы //Алтын орда.- 2008. - 3-9 сәуір (№ 14).- 15 б.

            Ершу М. Гранит (Фариза Оңғарсыноваға); Ақкиізтоғай(Әбіш Кекілбаевқа): [өлеңдер] //Атырау.- 2009. -17 қазан.- 13 б.

            Ершу М.  Қайратты адам: ["Бір ел - бір кітап" республикалық акциясы – 2013] /  М. Ершу//Атырау.- 2013.- 25 сәуір (№48).- 10-11 б.                                       

   Ершу М. Фаризаның мінезі: [ақын Ф.Оңғарсынова туралы] //Алтын орда.- 2006. - 22-28 қыркүйек (№39).- 26-27 б.

            Есали А. Жыр толқыны Алматыда: [Алматыда өткен ақын Ф.Оңғарсынованың жыр кешi туралы //Егемен Қазақстан.- 2010.- 29 қаңтар (№ 30/32).- 8 б.

            Жалелова Р. Оңғарсынова шығармаларындағы әлеуметтiк сарын//ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы = Вестн. КазНУ. Сер. филологическая.- 2008. - № 5.- 68-70 б.

            Жанәбiл С. Фаризаның алғысөзiмен шыққан кiтап: [Ә.Бектаевтың "Әлемдi әрлеймiн өлеңменен" жыр жинағына пiкiр]//Айғақ.- 2012. - 14 маусым (№ 23). - 9 б.

            ЖекеновД.Ақынмен кездесу: [Ф.Оңғарсыноваға]//Қазақстан мектебі.- 1999.- №9.- 50 б.

            Жетiм болса жатқа беру керек пе?: [Қазақстан Республикасы Парламентi Мәжiлiсiнiң депутаттарының пiкiрлерi] //Қазақ әдебиетi.- 2002.- 1 наурыз (№9).-3 б.

Жүзік пен сырға туралы ойлар /әңг.З.Қоңырова //Егемен Қазақстан. – 2011. – 20 шілде. – (№305-306). – 5 б.

            Жолдығалиқызы Г. Әдебиет алыптары – Оралда //Сахара.-  2010.- 2 желтоқсан.- №50-51-52.- 9 б.        

            «Жүйріктен жүйрік озар...»: [Мүшәйра: Қазақстанның Халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, ақын Фариза Оңғарсынованың шығармашылығына арналған облыстық ақындар мүшәйрасының ережесі]//Атырау. – 2007. – 22 қыркүйек

            Жүсiп Қ. Дариға-дәурен сол жылдар: [Халық жазушысы Ф.Оңғарсынова туралы естелiгi] // Атырау.- 2010. - 23 қазан. - 7 б.

Жүсіп Қ. Мараттың өмір мұраты: [тағзым] //Сахара.- 2013.- 13 мамыр (№27-29).- 13 б.   

            Жүсіп Қ.     Фариза!: [естелік-эссе]//Алтын орда.- 2009.- 22-28 қазан (№ 43).- 10-11 б.

            Жұмағалиев Қ. Өмірге ғашықтық: [ақын Ф.Оңғарсынова туралы]//Егемен Қазақстан.- 2000.- 19 сәуір

            Жұмамұратова С.Фариза өлеңдерінің тілдік ерекшеліктері //Қазақ тілі мен әдебиеті орта мектепте. - 2012. - № 2.- 16-17 б.

            Жылқышиев Қ. Фариза: [өлең] //Атырау. – 2010. – 16 қаңтар.– 10 б.

            Зинуллин Ғ. Фариза ақынның ақ тілегі //Атырау. – 2013. – 28 мамыр. - 5 б.

            Иманасов С.Фариза, Фаризажан//Егемен Қазақстан.-2009. - 1 желтоқсан (№ 397/400). - 5 б.

            Иманасов С. Фариза туралы сөз //Қазақ әдебиеті. – 2010. – 22-25 қаңтар (№3.). – 6 б.

Иманғалиев Р. Ұлттың маңдайына біткен ұлы ақын:[Қазақстанның халық жазушысы, әлемге танылған ақынФариза Оңғарсынова туралы бір ауыз сөз] //Атырау.- 2009.- 3 қазан. - 10 б.

            Иманғалиев Р. "Фариза. Фаризажан. Фариза қыз": [Қазақстанның халық жазушысы,әлемге танылған ақын Фариза Оңғарсынованың 70 жасқа толар шағындағы естелік әңгімелер]  //Сахара.- 2009. - 8 қазан

      Исәділ А. Фариза жастарды іздеп келді..: ["Шабыт"халықаралық шығармашылық жастар фестивалі туралы] //Қазақәдебиеті.- 2002.- 6 желтоқсан(№ 49).-7 б.

            Кекілбаев Ә. Биік маздар оның нұрлы жұлдызы: [ақын Ф. Оңғарсынова жайлы] //Арай. - 2000. - № 12. - 9 - 12 б.

            Кекілбайұлы Ә. Фариза: [ақын Фариза Оңғарсыноватуралы] //Егемен Қазақстан.- 2005.- 21 қаңтар (№11).- 4б.

            Кекілбайұлы Ә. Оңғарсынова Фариза: "Әйтеке бидің  ақ жолы көмескі тартып, көңілден өшіп кетпесін": [Әйтеке Бәйбекұлына  ескерткіш орнату туралы] //Алтын орда.- 2006. - 15-21 желтоқсан (№ 51).- 28 б.; Айғақ.- 2006. - 20 желт.( № 50/51) - 11 б.

            Кемелбаева А.Фариза ақын: "Жерде мекен бар ма екен кең даладай?"  //Ақиқат. - 2012. -  № 11.- 106-109 б.

            Кеңшілікұлы А.Поэзия сәулесі //Қазақ әдебиеті.- 2008. - 24 қазан (№ 43).- 6-7 б.

            Керімбекова Б. Өлең, мен сені аялап өтем!: [Фариза Оңғарсынова 70 жылдық мерейтойына арналған кештің үлгісі] //Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2010. - № 2.- 101-105б.

            Керімбекова Б. Фариза Оңғарсынованың "Мүшәйра" поэмасындағы көркемдік ерекшеліктер  //Ақиқат.- 2007.- №7.- 81-83 б.

            Керімбекова Б. Фариза поэмасындағы жалғыздық мотиві //Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2007. - №9.- 107-113 б.

            Керiмбекова Б.Фариза Оңғарсынованың "Мүшәйра" поэмасындағы көркемдiк ерекшелiктер //Ақиқат.- 2007.- 7.- 81-83 б.

            Көкейдегi көпке жетсе...: [ақын Ф.Оңғарсынова мен драматург-ақын Н.Оразалиннiң әлеуметтiк, рухани мәдени өмiрiмiздiң толғақты мәселелерi туралы ой қозғаған әңгiмесi] //Қазақстан әйелдерi.- 1989.- №12.- 4-6 б.

            КөптілеуовМ. Жастайынан жыр тұлпарын баптаған:[ақын Ф.Оңғарсынованың Гурьевте өткен шығармашылықкешінен] //Атырау.- 1990. - 29 желтоқсан

            Көшеков С. Атыраудың ақ шағаласы: [Республикалық «Бір ел –бір кітап» - 2013] //Дендер. – 2013. – 1 тамыз. – 6 б.

            Қабылов Н. Атыраудың аманатын арқалаған ақын:[Қазақстанның халық жазушысы Ф.Оңғарсынова өзсайлаушыларымен кездесуі туралы] //Атырау.- 1997.- 18қаңтар

            Қаған Қ. "Қазақ қыздарының Мұқағалиы": [ақынФ.Оңғарсынова туралы] //Жас Алаш.- 2000.- 18 сәуір

            ҚажиС.Күтпеген кездесу немесе ақындық жолға қалай түстiм?: [ақын Ф.Оңғарсынова туралы.] //Президент және Халық.- 2011. - 5 тамыз (№ 33). - 3 б.

            Қазақстан Республикасының мемлекеттікнаградаларымен наградтау туралы Қазақстан РеспубликасыПрезидентініңжарлығы: [Астана, 2001 ж. 10 желтоқсан № 737] //Қазақ әдебиеті.- 2001. - 21 желтоқсан (№51).- 2б.
            Қайынбаева Ш. «Жыр – менің жалғыз тарланым» [9 сынып оқушылары арасындағы ақын Фариза Оңғарсыноваға арналғанконцерт-конференция] //Қазақ тілі мен әдебиеті.-2012.- №10.-116-118 б. 
Қалимова Т. Жер шарының бетінде бір нүкте бар, мені мәңгі тартатын сағындырып... //Айқын. – 2010. – 28 қазан
            ҚамароваН. Ақберен жырдың ақыны:[ақын Ф.Оңғарсынованың шығармашылығы, поэзиялық ерекшелiктерi жайында] //Жұлдыз.- 2009.- №10.- 128-136 б.

            Қамарова Н. Қыз-Ғұмыр (Фариза Оңғарсынова): [өлең] //Ана тiлi.- 2010.- 27 мамыр-2 маусым (№ 21).- 8 б.

            Қаражанова Ғ.Бәлкiм, бұл кiсi де: "Ендi депутат болмаймын, ұят болады" дейтiн шығар: [ҚР Парламентi Мәжiлiсiнiң депутаты Ф.Оңғарсынованың Атырау қаласында болған iссапарынан] //Жас Алаш.- 2002.- 22 тамыз (№ 100).- 4 б.

            Қирабаев С. Өлең-жыр – Фаризаның өмірі: [ақынФ.Оңғарсынованың шығармашылығы туралы] //Ана тілі.-2000.- 28 маусым

Қирабаев С. Поэзия падишасы: [ақын Фариза Оңғарсынова жайында] //Дала мен Қала. – 2011. – 13 маусым. – 10,11 б.

            Қожахметова М. Ақын табиғаты: [Ф.Оңғарсынованың «Шілде» таңдамалы өлеңдер жинағынан туған ой] //Түркістан.- 2010.- 7 қаңтар (№1) – 7 б.

            Қойшығұлов С. Қазақтан басқа ұлтқа бұйырмаған: [Ф.Оңғарсыноваға арналған өлең] //Атырау.- 2010. - 23 қазан. - 8 б.

            Қоңырова З. Жан жылуын балар ем ұлылыққа...: [ақын Ф.Оңғарсынова туралы] //Аружан.- 2010.- № 1. - 9-13 б.

            Қосымбай М. Фариза ақынның Маңғыстаудағы күндері:[Ф.Оңғарсынова туралы] //Егемен Қазақстан.- 2000. - 3қазан

            Қуанышбекқызы Ж. Өз халқыңды сүю – көпірме сөз емес, оған деген жанашарлық: [тұлғалар толғанысы] //Егемен Қазақстан. – 2009. – 17 қараша. -  5 б.

            Қуатова Қ.     Ақынын сағынған Атырау Фариза Оңғарсынова атындағы жүлде үшін мүшәйра өткізді//Атырау.- 2007. - 27 желтоқсан - 2 б.

Қуатова Қ."Атыраудың" сындарлы салтанаты:[облыстық "Атырау" газетінің 85 жылдық мерейтойысалтанатпен атап өтілді]//Атырау.- 2008. - 17 мамыр. - 1, 12-13 б.

            ҚуатоваҚ.Фариза - поэзияның шынайы үлгісі:[ақынның 70 жасқа толуы қарсаңында]//Атырау.- 2009. – 2 шілде. - 4 б.

Құлкенов М.  Нағыз жазушы мәңгіліктің жалына күн  сайын қол тигізеді ... //Алтын орда.- 2005. – 28 қазан-3 қараша (№43). - 22-23 б.

            Құлтаева С. "Өлең, менi сенi аялап өтем!": [халық жазушысы Ф.Оңғарсынованың 70 жылдығына орай шығармашылық кеш өттi.] // Президент және Халық.- 2010. - 29 қаңтар (№ 4).- 6 б.

            Құрманғали Қ. Ақсұңқар ақын: [ақын Фариза Оңғарсынованың шығармашылығы туралы] //Айқын.- 2009.- 26 желтоқсан (№ 240).- 5 б.

            Құрманғали Қ. Жыр жұлдызы: [ақын Ф.Оңғарсынованың шығармашылығы жайында] //Ана тiлi.- 2009.- 24-30 желтоқсан (№51).- 7 б.

            Құрманғали Қ. Қазақ халқының тағдыры хақында: [ақын Фариза Оңғарсынова туралы]  //Ана тілі. - 2009. - 24-30 желтоқсан 

            Құсайын Т. Фариза ақын тартқан күй: [Ф.Оңғарсыноважайында] //Егемен Қазақстан.- 2008.- 6 ақпан

Құсайынова Т. Поэзия патшайымы Фариза және оның ақын сіңлілері//Қазақстан мұрағаттары.- 2008. - № 2.- 95-98 б.

            ҚұсайыноваТ. "Фариза және оның ақын сiңлiлерi": [ақын Ф.Оңғарсынованың проектiсi бойынша "Фариза және оның ақын сiңлiлерi" атты поэзия мерекесi өттi] //Тұмар.- 2009.- № 1.- 50-55 б.

            Құттықтаймыз!: [Қазақстан жазушылар Одағы басқармасы секретариатының ақын Ф.Оңғарсынованы 50 жасқа толуына байланысты құттықтауы] //Қазақ әдебиетi.- 1989.- 22 дек.

            Күзенбаева А. Фариза Оңғарсынова. «Оюлар» (5 сынып) //Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2013. - №5. – 139. – 141 б.

            Мақатаев М. Фаризаға: [өлең: Ф.Оңғарсыноваға арналған]// Лениншiл жас.- 1990.- 26 мамыр

            Мамасерікова Ш. Замандасы болғаным үшін бақыттымын: [ақын Ф.Оңғарсынова туралы] //Ақ жол. – 2011. – 17 қыркүйек (№160). – 6 бет.

            Манашта туып, алашқа танылған ақын:[кеше Қазақстанның халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың иегері, замананың ұлы сөз зергері Фариза Оңғарсынова туған жергеқадам басты] //Атырау.- 2010.- 23 қазан (№121).- 6-7 б.                                  

            Маралтай.    Найзағай: [өлең]//Қазақ әдебиеті.- 2009. -4-15 желтоқсан (№ 51). - 2 б.

            Махамбет тойын өткізу - елге сын:[Ф.Оңғарсынованың мемл. комиссияның Атырауда өткен алғашқы мәжілісінде сөйлеген сөзі] //Атырау.- 2001.- 25тамыз.- 6 б.

            Мен саған ғашық емес ем... деп ағысқа қарсы жүзген ақын Фариза  туған жерге табан тіреді //Алтын Орда. – 2010. – 28 қазан

"Мен сенi аялап өтем": [танымал ақын Ф.Оңғарсынованың "Өлең мен сенi аялап өтем" атты жыр-кешi туралы] //Дала мен қала.- 2010. - 1 ақпан ( № 4).- 10 б.

            Муфтах Н. Аңқау елге арамза молда немесе бiр мақала туғызған ой: [депутат Фариза Оңғарсынованың 13 мамыр 2002 ж. "Тiршiлiк тамыры" атты мақаласына орай] //Қазақстан.- 2002.- 22 мамыр.- 1 б.

            Мұқанов Ж.     Әйтеке бидің ақ жолы көмескі тартып, көңілден өшіп кетпесін десеңіздер..: [Халық жазушысыӘ.Кекілбайұлы мен Ф.Оңғарсынқызына сәлем хат] //ЖасАлаш.- 2006. - 30 қараша № 96 (15136) - 5 б.; //Алтын орда.- 2006. - 8-14 желтоқсан (№ 50).- 26-27 б.

Мұқанова Р. Өлең- тағдыр:[ақын Ф.Оңғарсынова жайында] // Егемен Қазақстан.- 2008. - 7 наурыз ( № 61/63). - 5 б.

            Мұртаза Ш. "Қызыл залдағы" 77//Егемен Қазақстан.- 2003.- 24 желтоқсан (№331).-3 б.

            Мұртаза Шерхан.     Ақын Фариза //Егемен Қазақстан.- 2009. - 1 желтоқсан (№ 397/400). - 5 б.

Мүтиев З.     Ф.Оңғарсынова лирикасындағы метафоралықтіркестер //Қазақ тілі мен әдебиеті.- 1999.- N 5.-26-28б.

Мүтиев З.     Фариза лирикасындағы Махамбет дәстүрі//Ұлт тағылымы.- 2000.- №1.- 122-125 б.

            Мырза - Әлі Қ.  Поэзия алдындағы адалдық //ЕгеменҚазақстан.- 2009. - 1 желтоқсан (№ 397/400). - 5 б.

Мырзағалиева К.  Қазақ поэзиясындағы Махамбетдәстүрі //Ұлт тағылымы - Достояние нации.- 2006.- №4.-281-284 б.

            Мырзағалиева С. Ф.Оңғарсынова поэзиясындағы азаматтық позиция //Қазақ және әлем әдебиетi = Казахская и мировая литература.- 2010. - № 1/2.- 40 б.

Нәрікбаев М. "Фариза, Фаризажан, Фариза қыз!":[Ақын Ф.Оңғарсынова туралы] //Егемен Қазақстан.- 2000.-12 мамыр

            Ниетқалиева Г. Оқылмаған өлең: [Өлең]//ЕгеменҚазақстан.- 2009. - 17 қараша (№ 377/378). - 5 б..; Алтын орда.- 2009.- 5-11 қараша (№ 45).- 12 б.

            Ниетқалиева Г.  Жары оның – жалғыздық //Алтын орда.-2009.- 5-11 қараша (№ 45).- 12 б.

            Нұрғали Р. Таза бұлақтан су ішкендей боласың//Егемен Қазақстан.- 2009. - 1 желтоқсан (№ 397/400). – 5б.
            Нұрғожаев Ж. Мұқағали және Фариза //Егемен Қазақстан.- 2013.- 24 қаңтар.- 6 б.
            Нұрлы жүрек туғызған жыр-құдірет: [АқынФ.Оңғарсынованың 60 жылдығына арналған бет] //Ақ  желкен.- 1999.- №11-12.- 10-11 б.
            Нұршаева Д. Поэзия падишасы //Мектептегі кітапхана =Библиотека в школе. -  2010. - №5. – 27-28 б.

            Ораз Н. Жұлдыз сансыз, ай жалғыз //ЕгеменҚазақстан.- 2009. - 27 қараша (№ 393/396). - 6 б.

            Оразалин Н.  Ақын туралы сыр: [Ф.Оңғарсынованың шығармашылығы туралы] //Егемен Қазақстан.- 2000.-  19сәуір

      Оразалиева Г.  Қазақтың Фаризасы: [ақын Фариза Оңғарсынова туралы] //Ана тілі.- 2002.- 26 желтоқсан (№52).- 4-5 б.

Оралбайұлы Ө. Серпер сезім: [қазақ жырының қайраткері Фариза ақынның шығармашылық ғұмыры туралы]//Егемен Қазақстан.- 2013.- 14 наурыз (№86).-5 б.;    Атырау.- 2013.- 30 наурыз (№37).- 10 – 11б. 

            Өз халқыңды сүю – көпірме сөз емес, оған деген жанашырлық екенін ақберен ақын Фариза өзінің әр ісімен дәлелдеп жүр: [тұлғалар толғанысы] //Егемен Қазақстан. – 2009. – 17 қараша

            «Өлең, мен сені аялап өтем...».: [Көрнекті ақын Қазақстанның халық жазушысы Ф.Оңғарсыновамен сұхбат] //Жұрағат. – 2010. - №3. – 2-5 б.

            Өлеңге өң, жырға түр әкелген Фариза: [халық жазушысы Ф.Оңғарсынова туған жерiнде.]//Атырау.- 2010.- 26 қазан.– 4 б.

            «Өнердің атасы – нұр, анасы мұң..» //Атырау. – 2013. – 20 шілде. – 12 б.
           
      Өтеев Ж. Парасат поэзиясы: [ақын Ф.Оңғарсынованыңшығармашылығы туралы]//Егемен Қазақстан.- 2000.- 13  қаңтар

Пернеханқызы Р."Өлең, мен сені аялап өтемін...": [ақын Фариза Оңғарсынова]   //Заң газеті. - 2010. - 26 ақпан

"Поэзия падишасы": [халық жазушысы Ф.Оңғарсынованың Атырауда өткен  шығармашылық кеші]//Атырау.- 2010.- 26 қазан.- 5 б.           

            Поэзия шолпаны:  [қазақтың көрнекті ақын қызы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Фариза Оңғарсынованың мерейтойы елордадан бастау алып, Конгресс-Холда шығармашылық кеші өтті] //Егемен Қазақстан. – 2009. – 1 желтоқсан

Раушанов Е.  Сыр: [өлең] //Атырау.- 2010.- 23 қазан.- 8 б.   

            Рәш М. Түсiнем: өлең: [ақын Ф.Оңғарсыноваға арналады. //Ана тiлi.- 2012. - 8 - 14 наурыз (№ 10). - 12 б.

            Рысбаева М. Қазақтың қызын көр де қайран қал!:[ақын Ф.Оңғарсынованың Астанада өткен жыр кешi туралы] // Евразия-kz.- 2008. - 4 сәуiр (№ 14).- 9 б.

            Сабыров А. Қадыр Жүсіптің жемісті жылы: [филология ғылымдарының докторы, профессор Қадыр Жүсіптің «Фариза» атты жаңа кітабы] //Атырау.- 2013. – 8 маусым. – 9 б.

            Сағиев Қ. Бақыт пен мұң: [Ф.Оңғарсынованың туындысы республикалық жастар мен балалар театрының сахнасында] //Коммунистiк еңбек.- 1990.- 8 мамыр

            Сағынбаев М.  Айтылмаса сөздің атасы өледі..: [№15 Ембі сайлау округі бойынша ҚР Парламенті Мәжілісініңдепутаттығына кандидат Ф.Оңғарсынова туралы ой-толғау] //Атырау.- 1999.- 5 қазан.- 1, 2 б.

            Садық Ә.  Өлеңін аялаған өр ақын: [ақын, қоғам қайраткері Ф.Оңғарсыноваға арналған кеш өтті]//Атырау.- 2010.- 6 сәуір.- 16 б.

            Салихов А. Қос ақынға арналған поэзия кеші: [Фариза Оңғарсынова мен Нұралы Әжіғалиевтің туғанына - 70 жыл] //Атырау.- 2009. - 1 қазан. - 6 б.

            Салихов А.  Тағдырлы тума талант иесі немесе қазақ бейнелеу өнерінің хас  шебері, дарынды суретші Шаймардан Сариев хақында: [Ф.Оңғарсынова бар]//Алтын қайық.- 2013.- 19 сәуір (№8).- 4 б.      

            Салықов К. Қыз – қыран //Егемен Қазақстан. – 2009. – 1 желтоқсан

            Сариев Ш. Фариза Оңғарсыноваға хат: [өлең] //Алтын ғасыр. – 2005. – 22 шілде

            Сасаева Г. «Өмірін өлеңмен  өрнектеген»: [ақын Ф.Оңғарсынова шығармашылығына арналған әдеби-сазды кеш] //Әдіскер-Методист. – 2011. - №3. – 25-27 б.

            Сейтiмова Л."Мен әлi талай шың, қиырды алам": [ақын Ф.Оңғарсынованың туған жерi Атырауға барған сапарынан] //Атырау.- 1992.- 30 қыркүйек

            Семейханқызы Г. Аршылмаса тасты да құм басады: [белгiлi ақын, Парламент мәжiлiсiнiң депутаты Ф.Оңғарсынова туралы] //Заман-Қазақстан.- 1996.-8 наурыз(№8).- 2 б.

            Сисенов Б.  Өнегемен өрілген өлеңдер: [поэзия] //Сахара.- 2010.-27 мамыр.- 6 бет.       

            Сомжүрек Ж.Н. Ақиқаттың Ақынтаудағы айтысы:[Ақын Ф.Оңғарсынованың азаматтық поэзиясы жайында] //Түркiстан.- 2010. - 22 шiлде (№ 29). - 10 б.

            Сомжүрек Ж.Н. Танылған таланттар: [Бүгінгі сын] //Жалын. – 2013. - №8. – 30 б.

            Сұлтанов Е.Фариза ақын оқушылар арасында: [ақын Ф.Оңғарсынованың Алматы қ. Ш.Уәлиханов атындағы 12 қазақ орта мектебiнiң оқушыларымен кездесуiнен] //Егемен Қазақстан.- 1996.-29 ақпан

            Сұлтанов Қ.  Бақытты ақын: [Қазақстанның көрнектi ақыны, Ф.Оңғарсынова туралы.] //Егемен Қазақстан.- 2009.- 1 желтоқсан (№ 397/400). - 5 б.

            Сүндетова Г. Поэзия марафоны.: [«Бір ел – бір кітап» акциясы] //Атырау. – 30 мамыр. – 2013. – 11 б.
            Сүндетұлы Қ.   "Ұлылық басталыпты "Кішкентайдан"...//Алтын орда.- 2009. - 10-16 қыркүйек (№ 37). - 22 б.

            Сүндетұлы Қ.  Фариза ақынды қанаттандырған ұжым: ["Атырау": Ақпаратайдынында - 90 жыл] //Атырау.- 2012.- 12 шілде (№79).- 7 б.         

            Сыздықова Р. Фариза өлеңдерінің поэтикасы немесе  өлең сөздің көркем қырлары //Қазақ әдебиеті.- 2009.-19-25 маусым (№ 27/28).- 7 б.

            "Тағзым" мен тағдыр: [Астанада өткен ақын Ф.Оңғарсынованың "Тағзым" атты жыр кешi туралы.] //Қазақ әдебиетi.- 2009. - 4-15 желтоқсан (№ 51). - 2 б.

            Талапова Д. Алғашқы кездесу: [өлең. Ақын Ф.Оңғарсыноваға] // Ақ желкен.- 1999.- №11-12.- 10 б.
Тарази Әкiм. Фариза қыз: [эссе] //Егемен Қазақстан.- 2009.- 25 желтоқсан (№ 435/437).- 5 б.

             Таубаева А. "Қыз жанындай бар ма екен нәзікәлем?!." /Ана тілі.- 2009. - 6-19 тамыз (№ 31/32).- 9б.

            Тәжіғалиева А. Фариза жырларындағы Махамбеттің рухы //Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2007. - №5. – 106-109 б.

            Темірбекова С. Ф.Оңғарсынова «Оюлар»: пәнаралық байланыс, тарих, бейнелеу, еңбек, қазақ тілі, ән-күй, математика //Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2005. - №2. - 37-39 б.

            Тобықов М. Ф.Оңғарсынованың оюлары: 5-сыныпта сынтұрғысынан ойлау технологиясы арқылы сабақ өткізу //Ұлағат.- 2005.- № 4.- 19-21 б.

            Тоқсанбай Қ. Жыр жебесi: [ақын Ф.Оңғарсынованың Астана қ. өткен мерейтойлық шығармашылық кешi туралы] // Егемен Қазақстан.- 2000.- 12 мамыр

            Тоқсанбай Қ. Жыр тамған жүрек: [ақын ФаризаОңғарсынова туралы] //Егемен Қазақстан. – 2008. – 1 сәуір

            Тоқсанбай Қ. Кеудесіне сандуғаш құс түнеген //Егемен Қазақстан. – 2009. – 1 желтоқсан

            Тоқсанбай Қ., Еділқызы Л.     Жыр тамған жүрек //ЕгеменҚазақстан.- 2008. – 1 сәуір (№ 96/97).- 5 б.
            Тоқсанбай Қ. Жыр жебесі: [ақын Ф.ОңғарсынованыңАстана қ. өткен мерейтойлық шығармашылық кеші туралы] //Егемен Қазақстан.- 2000.- 12 мамыр

            Тоқсанбай Қ. Жыр тамған жүрек: [ақын Фариза Оңғарсынова туралы]//Егемен Қазақстан. – 2008. – 1 сәуір

            Тоқсанбай Қ. Кеудесіне сандуғаш құс түнеген //Егемен Қазақстан. – 2009. – 1 желтоқсан

            Тоқсанбай Қ.     Поэзия шолпаны //Егемен Қазақстан.- 2009. – 1 желтоқсан (№ 397/400). – 5б.

            Тоқтамұрат К.Қазақтың Фаризасы: [ақын Ф.Оңғарсынованың 70 жылдық мерейтойы жайында] // Ел.- 2009. - 4 желтоқсан (№ 48). - 4 б.

            Тұржан О. Тыңдасаңыз – бір өзі бір ғалам – дүр  [Ф.Оңғарсыноваға: Өлең] //Егемен Қазақстан.- 2000.- 19  сәуір

      Тұяқбайұлы А. “Жер-Ана жылап жатқан жаралы сәбиболып елестейді”: [ - парламент Мәжіліс депутаты  Ф.Оңғарсынова жер мәселесі туралы айтқан пікірінен] //Қазақстан - Заман.- 2002.- 28 маусым (№26).- 1 б.

            Үсенбаев Б. Мiнез: [өлең. Ақын Ф.Оңғарсыноваға] //Ақ желкен.- 1999.- №11-12.- 10-11 б.

            Үсенова А.     Ф. Оңғарсынова өлеңдеріндегі  ырғақтық-интонациялық құрылым //Абай.- 2004. - № 1.- 65-69 б.

            Үркімбай Н. Ақын жайлы айтылмаған сырлар:[Ф.Оңғарсынова] //Егемен Қазақстан. – 2011. – 24 желтоқсан. – 8 б.

            Фариза ақын: "Жерде мекен бар ма екен кең даладай?" /әңг.А.Кемелбаева //Ақиқат.- 2012. - № 11.- 106-109 б.Ақынмен сұхбат.

            Фариза: Ақын Ф.Оңғарсынова жайлы //Айқын.- 2007.- 25 желтоқсан ( 237).-8 б.

            Фариза апай және оның отбасы: [ақын Ф.Оңғарсынова жайында.] //Тұмар.-2013.-№2.-24-29 б.

            Шаханов М. Күрескерлік рухыңды өшірме: [өлең: Ф.Оңғарсыноваға арналған] //Егемен Қазақстан. - 2000. - 3 мамыр

            Шәріп А. Фариза феномені //Ана тілі. - 2010. - 21-27 қаңтар 

            Шотбаева Р. Фаризаға: [өлең: Ф.Оңғарсыноваға арналған] //Коммунизм нұры.- 1990.- 14 қыркүйек

      Шөпеғұл Ж. Алаштың қос ардақтысы //Егемен Қазақстан. - 2009. - 5 желтоқсан (№ 406/407). - 5 б.

            Шөпеғұл Ж. Поэзия ханшайымы //Егемен Қазақстан. – 2010. – 29 қазан.

            Шөпеғұл Ж.Фариза Оңғарсынова: "Бұйрықпен жасалған iс қанға сiңбейдi": [ақын Ф.Оңғарсыновамен сұхбат] //Егемен Қазақстан.- 2003.- 20 маусым

Хамидуллина Ә.  Жыр падишасы: [Ф.Оңғарсынованың 70 жылдығына орай әдеби-композициялық кештің сценарийі]: Тәрбиесағаты //Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарыныңсценарийлері.- 2011.- №2.- 28-29 б.   

            Хисметқызы Н. «Елдің бақытты шаңырағы»: [«Қазақ тілі – менің тілім» атты сайысының бастамасы ақын Фариза Оңғарсынованың шығармашылығына арналды: «Бір ел – бір кітап» - 2013] //Атырау. – 2013. – 14 қыркүйек

            Фариза Оңғарсынова: «Өлең мен сені аялап өтем..»: [көрнекті ақын Фариза Оңғарсынованың мерейлі 70 жасқа толуына орай шығармашылық кеші] //Жұрағат. – 2010. - №3. – 2-5 бет

Ф.Оңғарсынованың сөзіне жазылған әндер

            Әже: Ән /Өлеңі Ф.Оңғарсынованікі, әні  Е.Меңдешовтікі// Ұлан.- 1997. - 29 қаңтар(№4). - 8 б.

            Әке туралы ой: Ән /Сөзiн жазған Ф.Оңғарсынова, Әнiн шығарған Б.Әбдiрахманов. //Ана тiлi.- 2008.- 8 мамыр (№ 19).- 15 б.

            Байкенжеев Б.Қазақстан - бай өлкем: "Қазақстан - бай өлкем шарықтаған...": Журналдағы нота /Сөзi Ф.Оңғарсынованiкi //Қазақстан әйелдерi.- 1986.- №3.- 3 б.

            Бейсеуов Ә.     Шығыстағы ару қыз: "Жаралған ба ақ сезім, таңнан-нұрдан [Нота] /Сөзін жазғанФ.Оңғарсынова//Жас Алаш.- 1992.- 16 мамыр

            Жайымов А.  Атырау әнім: "Атырау - арқа сүйертірегімдей...": Газеттегі нота / СөзіФ.Оңғарсынованікі //Атырау.- 1997.- 29 сәуір
           
Жақсы көру: Ән / Сөзі Ф.Оңғарсынованыкі, әніӘ.Бейсеуовтікі// Жас Алаш.- 1999.- 8 маусым

Жеңеше: Ән / Сөзі Ф.Оңғарсынованыкі, әніҚ.Ислямовтікі// Ана тілі.- 1998.- 1 қыркүйек (№35).- 16б.

            Ислямова Қ.Жеңеше: "Бұл өмiр өтедi екен тәттi мұңдай...": Нота / Сөзi Ф.Оңғарсынованiкi // Ана тiлi.- 1998.- 1 қырк.

            Күнім бөбегім: Ән /Әні Ж.Еңсеповтікі, сөзіФ.Оңғарсынованыкі //Қазақстан мұғалімі.- 1999.- 29 мамыр

            Құрманәлиев Қ. Өзіңқашан оралғанша: "Сенен өзге жанның бәрі...": Нота / Сөзі Ф.Оңғарсынованікі//Өркен.- 1990.- 30 маусым

            Мен өмірді сен деуші ем: Ән /Әні А.Өтебаевтікі,сөзі Ф.Оңғарсынованыкі //Жас Алаш.- 1998.- 1 мамыр

            Назарбек К. Ағалар: "Сүйсініп сөз еткенде тұлғаңдыәркім...": Нота / Сөзі Ф. Оңғарсынованікі// Абай.- 2002.- №4.- 93 б.

            О, туған жер!: Ән /Өлеңі Ф.Оңғарсынованікі, әніТ.Шәріпбайұлынікі //Ұлан.- 1999.- 19 қазан (№ 42).- 2 б.

            Райымжанов Х.Айналайын, бөбегiм: "Күнiм де сен, бөбегiм...": Нота/ Сөзi  Ф.Оңғарсынованыкi //Бастауыш мектеп.- 1994.- №3.- мұқабасының 4 б.


Комментариев нет:

Отправить комментарий